O létání. / About flying.

in #hive-1935523 months ago (edited)

Při pohledu na konečnou sumu kroků jsem byl "vyděšen". Věděl jsem, že to dnes nebude "procházka", ale tohle jsem nečekal. Zítra snad bude trochu klid :-).

Looking at the final sum of steps, I was "scared". I knew it wouldn't be a "walk" today, but I didn't expect this. Maybe there will be a little peace tomorrow :-).

I had to wait for the first customer. He didn't want to get out of bed. I walked down the street a little. It was raining. The sundial looked in vain for the sun's rays, which would cast a shadow of a raffia on their dial.
IMG_20200629_065902.jpg
Na prvního zákazníka jsem musel čekat. Nechtělo se mu z postele. Trochu jsem se prošel ulicí. Pršelo. Sluneční hodiny marně vyhlížely sluneční paprsky, které by vyvolaly stín rafiky na jejich ciferníku.

The witch and the spider were also not thrilled with the rain. The wet broom probably flies badly :-).
IMG_20200629_070014.jpg
Čarodejnice a pavouk také nebyli z deště nadšení. Navlhlé koště asi špatně létá :-).

But then I "flew". It took increased effort and speed to get the goods under the roof so that it would get wet as little as possible. Then the steps jump very fast.

Zato já pak "létal". Dostat zboží pod střechu, aby co nejméně namoklo, si vyžadovalo zvýšené úsilí a rychlost. To pak kroky naskakují hodně rychle.

linka.png
vcela4.giflogo for @tazi
created by @xlisto
linka.png
#aroundworld

This report was published via Actifit app (Andoid | iOS). Check out the original version here on actifit.io


63957
Daily Activity, Moving Around Office, Walking

Sort:  

A nakonec dostaneš sotva dvakrát větší upvot než já, když nakulhám s bídou 10.000 za den...

Tak nějak. Hodnocení je dost komplikované. Víc záleží na delegacích a vlastnění AFITX než na krocích. Taky záleží na délce textu a obrázcích. Kolikrát dostanu víc za 14k s textem a obrázkama než za 40k bez obrázků a krátkým textem.

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 479.8945 AFIT tokens for your effort in reaching 63957 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 5.32% upvote via @actifit account.
The following boosts were applied to your post:

Protein Shake - L3
+ 15 % AFIT
Sports Hat - L3
+ 15 % AFIT
Sports Hat - L5
+ 18 % AFIT
Protein Shake - L2
+ 15 % AFIT
Protein Shake - L4
+ 16 % AFIT
Sports Hat - L2
+ 15 % AFIT
Friend Boost - L2
+ 12 % AFIT
+ 5 % AFIT
Sunglasses - L1
+ 15 % AFIT
+ 1 % SPORTS
Friend Boost - L3
+ 15 % AFIT
+ 10 % AFIT
Sunglasses - L2
+ 15 % AFIT
+ 1.5 % SPORTS
Sunglasses - L3
+ 15 % AFIT
+ 2 % SPORTS
Protein Shake - L1
+ 15 % AFIT
Sunglasses - L4
+ 15 % AFIT
+ 2.5 % SPORTS
Sunglasses - L5
+ 17 % AFIT
+ 3 % SPORTS
Sports Hat - L1
+ 15 % AFIT
Sports Hat - L4
+ 16 % AFIT
Running Shoes - L4
+ 25 AFIT
Water Bottle - L4
+ 35 AFIT
Running Shoes - L5
+ 30 AFIT
Water Bottle - L5
+ 45 AFIT
Running Shoes - L2
+ 15 AFIT
Water Bottle - L2
+ 10 AFIT
Water Bottle - L3
+ 20 AFIT
Water Bottle - L1
+ 5 AFIT
Running Shoes - L1
+ 10 AFIT
Running Shoes - L3
+ 20 AFIT
Sunglasses - L1
+ 15 % AFIT
+ 1 % SPORTS
Sunglasses - L2
+ 15 % AFIT
+ 1.5 % SPORTS
Sunglasses - L3
+ 15 % AFIT
+ 2 % SPORTS
Sunglasses - L4
+ 15 % AFIT
+ 2.5 % SPORTS
Sunglasses - L5
+ 17 % AFIT
+ 3 % SPORTS
Boosts increased your AFIT earnings by 400.1070 AFIT

Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

To jsou teda čísla... s takovou tě brzy někdo nařkne z dopingu :D

Nebo mi zablokují aplikaci, aby se ostatní necítili špatně :-)

To je taky možné :D