My Actifit Report Card: May 8 2022

in Actifit5 months ago

Wczoraj piękna pogoda, szkoda tylko że w nocy jeszcze jest zimno. Do południa troszkę bawiłem się swoim projektem inteligentnego domu. Po południu razem z Wolfem poszliśmy trochę na spacer.

Żona z córką pojechały do jakiejś koleżanki z pracy. Wojtek poszedł do kolegi na urodziny, więc miałem pełna swobodę. Ludzi w samym lesie nie było za dużo. Można było spokojnie pochodzić bez większego wysiłku. Ławeczki praktycznie wszystkie wolne więc mogłem sobie w spokoju posiedzieć i popatrzeć na piękną wiosenną zieleń.

Pod wieczór wróciliśmy do domu. Po drodze odebrałem Wojtka z urodzin. Potem jeszcze trochę działeczki i słoneczka.
I tak minęła mi niedziela. :)
This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


08/05/2022
23234
Daily Activity

Sort:  

Congratulations @ilodz24hd! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You have been a buzzy bee and published a post every day of the week.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out the last post from @hivebuzz:

We have finished upgrading our website
Our Hive Power Delegations to the April Power Up Month Winners
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 218.4603 AFIT tokens for your effort in reaching 23234 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 1.40% upvote via @actifit account.

The following boosts were applied to your post:
Rank Bag - L1
+ 10 % User Rank
Rank Bag - L2
+ 10 % User Rank
Rank Bag - L3
+ 10 % User Rank
Rank Bag - L4
+ 11 % User Rank
Sports Hat - L2
+ 15 % AFIT
Sunglasses - L1
+ 15 % AFIT
+ 1 % SPORTS
Sports Hat - L3
+ 15 % AFIT
Sunglasses - L2
+ 15 % AFIT
+ 1.5 % SPORTS
Sunglasses - L3
+ 15 % AFIT
+ 2 % SPORTS
Sports Hat - L4
+ 16 % AFIT
Protein Shake - L1
+ 15 % AFIT
Sunglasses - L4
+ 15 % AFIT
+ 2.5 % SPORTS
Protein Shake - L2
+ 15 % AFIT
Protein Shake - L3
+ 15 % AFIT
Water Bottle - L1
+ 5 AFIT
Water Bottle - L2
+ 10 AFIT
Water Bottle - L3
+ 20 AFIT
Running Shoes - L2
+ 15 AFIT
Running Shoes - L3
+ 20 AFIT
Sports Drink - L3
+ 6 % SPORTS
... and 6 other gadgets.
Boosts increased your AFIT earnings by 159.3128 AFIT
Actifit rewards and upvotes are based on your: - User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX. - Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.