Sort:  

Благодаря @koychev22 🙂. Снимките под водата ги правя с GoPro.