Zimno, wietrznie ale słonecznie - My Actifit Report Card: February 4 2023

in Actifit2 months ago

Cold, windy but sunny

Today's walk, despite the strong cold wind, was pleasant, because finally some sun appeared. I thought, however, that this weather would effectively scare off Sunday walkers and I would be alone in the Park - nothing could be more wrong.

Dzisiejszy spacer, pomimo silnego zimnego wiatru należał do przyjemnych, bo w końcu pojawiło się trochę słońca. Myślałem jednak, że ta pogoda skutecznie odstraszy niedzielnych spacerowiczów i w Parku będę sam - nic bardziej mylnego.

I took a little walk around the nooks and crannies of the park that I rarely visit in winter, but which I like in spring and summer.

Pospacerowałem trochę po zakamarkach parku, które odwiedzam rzadko w okresie zimowym, a które lubię wiosną i latem.

There is a lot of open space where the sun can reach without any problems. There are several comfortable benches, even some in the shape of deckchairs. An ideal place to relax after a long walk.

Jest tam sporo odkrytej przestrzeni, gdzie słońce dociera bezproblemowo. Postawiono tam kilka wygodnych ławek, nawet takie w kształcie leżaków. Idealne miejsce na wypoczynek po długim spacerze.


This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


04/02/2023
5308
Walking

Sort:  
Loading...