Zbliża się wiosna. Czy pąki zakładają futerka na tęgie mrozy? - My Actifit Report Card: February 7 2023

in Actifit2 months ago (edited)

Spring is coming, are the buds putting on fur for the hard frosts?

Today's walk was also successful and pleasant, only the lack of sun, and even the light itself, made my camera flash.

Dzisiejszy spacer również należał do udanych i przyjemnych, jedynie brak słońca, a nawet samego światła powodował, że w aparacie uruchamiała mi się lampa błyskowa.

Walking along the bicycle route, I came to the planetarium, I encountered several developed buds of "Bazi". For the last few days it's been freezing during the day as well, so it's a bit strange.

Spacerując trasą rowerową doszedłem do planetarium, napotkałem kilka rozwiniętych pąków "Bazi". Przez ostatnie kilka dni mróz utrzymuje się również w ciągu dnia, więc zjawisko trochę dziwne.

Even Nicolaus Copernicus at the Planetarium longingly sticks his head towards the sun's rays.

Nawet Mikołaj Kopernik pod Planetarium z utęsknieniem wystawia głowę w stronę promieni słonecznych.

Going down the alley leading to the planetarium, you pass a row of spruces growing on the roadside. Without seeing all this concrete infrastructure, you can feel like you are on a mountain trail.

Schodząc alejką prowadzącą do planetarium mija się szereg świerków rosnących na poboczu. Nie widząc całej tej betonowej infrastruktury można się poczuć jak na jakimś górskim szlaku.


This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


07/02/2023
7379
Walking

Sort:  
Loading...