(PL/ENG) Szlachetna paczka./Noble package. October 2 2022

in Actifit2 months ago

Hejka, cześć, witajcie. Dziś, pomimo że była niedziela, to wstałam o 7:00. Powodem porannej pobudki było spotkanie w sprawie szlachetnej paczki, w którym musiałam uczestniczyć. Ciężko było mi się podnieść z łóżka, ale wiedziałam, że muszę to zrobić. Około 8:00 byłam już gotowa, ale do 8:20 zbierałam swoje rzeczy. Obudziłam szybko Mateusza, aby się pożegnać. Na miejscu spotkania byłam około 8:50, gdzie czekałam na koleżanki. Spotkanie miało miejsce na sali w zamku, było one bardzo długie, ponieważ trwało od 9:00 do 16:00. W domu byłam około 16:30. Szczegóły spotkania i ogólny proces wolontariatu planuje popisać w jakimś dłuższym poście.

Dziękuję za poświęcony czas na przeczytanie postu i życzę wam wszystkim miłego dnia/popołudnia/wieczoru ❤️.

Hey, hello, welcome. Today, even though it was Sunday, I got up at 7:00 a.m. The reason for my morning wake-up call was a meeting for a noble package that I had to attend. It was hard for me to get out of bed, but I knew I had to do it. Around 8:00 I was ready, but by 8:20 I was gathering my things. I woke Matthew up quickly to say goodbye. I was at the meeting place around 8:50, where I waited for my friends. The meeting took place in the hall at the castle, and it was a very long one, as it lasted from 9:00 a.m. to 4:00 p.m. I was home around 4:30 p.m. I plan to show off the details of the meeting and the general process of volunteering in some longer post.

Thank you for taking the time to read the post and I wish you all a good day/afternoon/evening ❤️.


This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


02/10/2022
4868
Daily Activity, Walking

Sort:  

!ALIVE | !BBH

@sandraa1! Your Content Is Awesome so I just sent 1 $BBH (Bitcoin Backed Hive) to your account on behalf of @vocup. (1/5)

@sandraa1! You Are Alive so I just staked 0.1 $ALIVE to your account on behalf of @vocup. (1/20)

The tip has been paid for by the We Are Alive Tribe through the earnings on @alive.chat, feel free to swing by our daily chat any time you want.