Resort Bansko from the Air

D21A6E37-2B9F-48EC-A1AE-3FBED945D5BE.jpeg

0EBAC6B8-5A56-44B6-8C06-7F4ADBE3D96C.jpeg

Hello Friends, I haven't uploaded posts for a long time, but today I decided to show you the city of Bansko from the air, a unique winter resort. It is a favorite place for rest and walks in all seasons of the year.

8503E625-DF56-45E8-B5C2-46B07F0388A7.jpeg

AFC64184-F5FB-43D1-8687-5F0F9995FC18.jpeg

3E19017C-B251-41BF-8977-FC1064A3B1AB.jpeg

Здравейте Приятели, от доста време не бях качвал постове но днес реших да ви покажа град Банско от въздуха уникален курортен зимен курорт. Той е предпочитано място за почивка и разходка във всички сезони на годината.

CA5E4241-4DC0-404D-B503-9987A8D0509A.jpeg

2478699B-3E0E-4633-8D9F-4A152AC66D9D.jpeg

DD0C38D1-E801-4D29-8BD7-9F2DA077A602.jpeg

It is undisputed that in winter the interest is greater, but its beauty is also visible in the other seasons of the year. Unfortunately, there was a bit of fog that prevented better quality photos, but I think we got beautiful shots.

9CA7960F-2FC6-468B-8C61-2744BAEFDDD0.jpeg

3AD46876-1522-4DB3-9BCC-8B53B7697884.jpeg

FFF7DEE2-4843-48B4-9635-3685E6EAF35A.jpeg

Без спорно е че през зимата интереса е по голям но красотата му се вижда и през останалите сезони на годината. За съжаление имаше малко мъгла която попречи на по качествени снимки но мисля че се получиха красиви кадри.

53FBF5FA-1461-46E2-BF35-26E0DFE087F7.jpeg

760218CD-0085-421B-A356-A10C302160B6.jpeg

320F64DA-FD04-4D61-BA95-C70F75EBB53A.jpeg

If you have the opportunity, I recommend that this place be visited and feel the air of Pirin mountain and the spirit of planned and beautiful nature. I love to visit this place no matter what season of the year it is, every season has its own charm and beauty for which it is worth taking the time to visit Bansko and its beautiful streets, shops and taverns.

063F4696-45DF-413D-89A1-B2B58517C505.jpeg

5BD62538-EFDB-428F-8BFD-1070F96C07EC.jpeg

04E239B0-E3A6-45D8-BDED-FF63DE6B13DA.jpeg

Ако имате възможност препоръчвам това място да бъде посетено и усетен въздуха на Пирин планина и духа на планирана и красивата природа. Обичам да посещавам това място независимо през кой сезон на годината е всеки сезон има своя чар и красота за която си струва да се отдели време да посетим Банско и неговите красиви улици, магазини и механи .

C3450702-3444-4D69-A700-17073F36018C.jpeg

0F0171C1-6980-46C7-957E-1C81EB55B66B.jpeg

Sort:  

Yay! 🤗
Your content has been boosted with Ecency Points, by @charlie80.
Use Ecency daily to boost your growth on platform!

Support Ecency
Vote for new Proposal
Delegate HP and earn more