When returning from the seasidecl56h0m9s000s1xoa70gb77zn_20220702_120429.jpg
cl56h0xfx001215oa4kdnf21z_20220702_120839.jpg
cl56h173k000v1xoa09iv58b2_20220702_124727.jpg
cl56h1ggh001515oaabcm5ntn_20220702_124748.jpg
cl56h1ptm000v0ioaec1nh115_20220702_124737.jpg
cl56h20jk000t2boa5tmf6s0n_20220702_120425.jpg
cl56h2ccl00151loa59484adc_20220702_121650.jpg
cl56h2o56000u0woa2aj79lsa_20220702_125109.jpg
cl56h32oy00181loa50ju64fq_20220702_125058.jpg

The time has come to return from the seaside, this time refreshed after a rainy night's sleep, I was ready to face the route back home. Dębki said goodbye to us in rainy weather, at the start of the return journey we drove to the station to feed our car and buy something to drink for the road. On the way back, at the height of Rumia, the sun finally shone, we stopped for breakfast in a pub and continued our way back home. We drove slowly, enjoying the views of the surrounding nature, and it was fun to watch, because the route was over 500 km long.

We chose calmer roads, leading through forests and fields, we surreptitiously admired the peaceful life of the inhabitants of smaller towns and villages, with a slight hint of jealousy, because in a few hours we were to reach our crazy, rushing like crazy Wrocław, which is also wonderful and vibrant with life, but more than once its momentum can tire and overwhelm. On the way, we passed numerous saws, meadows and forests, the clouds created amazing paintings in the sky, while driving at a slow pace, you can really see a lot, so that you want to plan your next trip.

On the way, we made a few small stops, to stretch our legs, in forest parking lots, just walking a few steps into the forest, you can already come across juicy berries that you can not resist. If we got to Wrocław, we had to make a few more purchases for the kids' trips, we drove to one of the larger shopping centers in Wrocław and my wife pulled in to buy a bunch of sports sandals (we even managed to find shoes for me, which is quite a challenge, because we will not find everywhere shoe size 47), in addition to sandals for everyone, my wife also bought trekking shoes for Saruni because tomorrow morning we had to take us to the zuchowa camp at Sławskie Lake in Lubiatów, where she was to join her teammates in the resort with the wonderful name Sabat��.

Then we quickly buy the missing g of sunscreen, anti-mosquito gels and what kind of gels, and finally we buy food for our pets. On the way from the store, we ordered a pizza for dinner and when we got to the house, the Lord from our favorite local pizzeria was waiting for us.

Our cat Mia welcomed us at the entrance, connecting to everyone and expecting caresses. From the entrance, the kids started to fill the bowls with food and water. Chinchillas also showed liveliness by wandering around the grille of the aviary, demanding the attention of the household. It was evident that despite the care of our cousins, our furries really missed us. When everyone was ready to eat, it was time for quick compassion after the trip, then watching a fairy tale and dreaming together. Because hurts again, you have to get up, repack our princess and take her to the aforementioned zuchowa camp.

We greet you strongly.

POLISH :

Nadszedł czas powrotu z nad morza, tym razem wypoczęty po przespanej deszczowej nocy byłem gotowy zmierzyć się z trasą powrotną do domu. Dębki żegnały nas deszczową pogodą, na starcie drogi powrotnej zajechaliśmy na stację by nakarmić nasze autko i kupić coś do picia na drogę. W drodze powrotnej na wysokości Rumii w końcu zaświeciło słońce, zatrzymaliśmy się na śniadanie w knajpie i ruszyliśmy dalej w trasę powrotną do domu. Jechaliśmy spokojnie bez pośpiechu, delektując się widokami otaczającej nas przyrody, a było ci oglądać, bo trasa wynosiła ponad 500 km.

Wybraliśmy spokojniejsze drogi, wiodące przez lasy i pola, ukradkiem podziwialiśmy, spokojne życie mieszkańcy mniejszych miasteczek i wsi, z lekką nutą zazdrości, bo już za kilka godzin mieliśmy dotrzeć, do naszego szalonego, pędzącego jak szalony Wrocławia, który również jest cudny i tętni, życiem ale nie raz jego pęd potrafi zmęczyć i przytłoczyć. W drodze mijaliśmy liczne piła, łąki I lasy, chmury tworzyły niesamowite malunki na niebie, jadąc spokojnym tempem można naprawdę wiele zobaczyć tak, by zapragnąć zaplanować kolejną podróż.

Po drodze zaliczyliśmy kilka drobnych postoi, na rozprostowanie nóg, na leśnych parkingach, wchodząc raptem kilka kroków do lasu można się już natknąć na soczyste jagody którym nie sposób się oprzeć. Gdyby dojechaliśmy do Wrocławia musieliśmy, jeszcze uzupełnić kilka zakupów na wyjazdy dzieciaków, podjechaliśmy pod jedno z większych centrów handlowych we Wrocławiu i żonka wjechałam kupić , ferajnie sandały sportowe ( udało się znaleźć nawet buty dla mnie, a to nie lada wyzwanie, bo nie wszędzie znajdziemy rozmiar buta 47 ), oprócz sandałów dla wszystkich, żona kupiła jeszcze buty trekingowe dla Saruni bo jutro rano mieliśmy jak odwieźć na kolonie zuchową nad jezioro Sławskie do miejscowości Lubiatów, gdzie miała dołączyć do koleżanek z drużyny w ośrodku o cudnej nazwie Sabat��.

Potem szybkie zakupy brakujący g kremów di opalania, środków na komary i jakich żeli, na koniec zakupy karmy dla naszych domowych pupili. W drodze ze sklepu zamówiliśmy pizza na obiadokolacje a gdy dotarliśmy pod dom Pan z naszej ulubionej okolicznej pizzeria czekał już na nas.

W domu przywitała nas na wejściu nasza kotka Mia łącząc się do wszystkich i oczekując pieszczot. Dzieciaki od wejścia przystąpiły do uzupełnienia misek z jedzeniem i wodą. Szynszyle też okazały ożywienie koczując przy kratce woliery domagając się uwagi domowników. Widać było, że mimo opieki kuzynki nasze futrzaki naprawdę się za nami stęskniły. Gdy już wszyscy byli na jedzenie nastał czas szybkich kompieli po podróży, potem wspólne obejrzenie bajki i sen. Bo rani znów trzeba wstać, przepakować naszą księżniczkę i odwieźć ja na wspomnianą zuchową kolonie.

Pozdrawiamy was mocno.


For the best experience view this post on Liketu

Sort:  
Thank you for sharing this amazing post on HIVE!
  • Your content got selected by our fellow curator @priyanarc & you just received a little thank you via an upvote from our non-profit curation initiative!

  • You will be featured in one of our recurring curation compilations and on our pinterest boards! Both are aiming to offer you a stage to widen your audience within and outside of the DIY scene of hive.

Join the official DIYHub community on HIVE and show us more of your amazing work and feel free to connect with us and other DIYers via our discord server: https://discord.gg/mY5uCfQ !

If you want to support our goal to motivate other DIY/art/music/homesteading/... creators just delegate to us and earn 100% of your curation rewards!

Stay creative & hive on!

The natural landscapes are very beautiful and your photographs prove it.

Thanks, yes the natural are beautiful . I like them very much, and photographin places like this make me very happy.

Your pictures of fields and forests are so beautiful 😊

Thank you, very nice of you.