WednesdayWalk – Autumn Blues [eng/срп] Шетња средом – Јесењи блуз

in Photography Lovers7 months ago (edited)


DSCF8299rot_crprvahive.jpg


Yes, I know, Autumn has beautiful sides, no doubt. But as winter approaches, you will have more opportunities to see that wet and cold side of autumn. It was very cold and humid all day, and in the morning it was lightly snowing…


Although it was not obvious when viewed through the window, the weather started to get seriously bad…

Има јесен и лепих страна, нема сумње. Али кад се зима приближи, имаћете више прилика да видите ону влажну и хладну страну јесени. Читав овај дан био је врло хладан и влажан, а изјутра је провејавао и снег…


Иако то, гледано кроз прозор није било очигледно, време је озбиљно почело да се квари…


DSCF8281_crtrojehive.jpg
Fujifilm X-T20, Exacta 70-210mm f/4.5-5.6 @70mm


The people in power have been bad since long time ago. They promised a new lockdown from the weekend – the jerks put up a stop sign for free movement!

Људи на власти давно су покварени. Они су обећали од викенда нови полицијски час – кретени су поставили знак стоп слободном кретању!


DSCF8284stophive.JPG
Fujifilm X-T20, Exacta 70-210mm f/4.5-5.6 @70mm


Only when you go outside do you see how wet and cold it is…

Тек кад изађете на улицу, видите колико је влажно и хладно…


DSCF8286fslisthive.JPG


DSCF8303_cr2ulicahive.jpg


I’m afraid that the announcement of the lockdown over the weekend also means that there will be no more flea market. On this, probably the last day, there were very few vendors, and people gathered around them, creating the impression of a crowd… which, truth be told, did not exist today.

Бојим се да најава полицијског часа преко викенда значи и да бувљака више неће бити. Овог, вероватно последњег дана, било је врло мало продаваца, и људи су се окупљали око њих стварајући утисак гужве… које истини за вољу, није било.


DSCF8294rotbuvljakhive.JPG


DSCF8291_crnakithive.jpg


DSCF8288rotalathive.JPG


DSCF8297rotfszimahive.JPG


DSCF8287rotkosachive.JPG


The evening was no better. Foggy, rare passers-by…

Ни вече није било боље. Магловито, ретки пролазници…


DSCF8275fssetnjahive.JPG


For the very end, I left some seriously good health news. Bookmakers are working full steam, and with them there is no danger of virus at all. Feel free to rush inside, the virus can’t touch you there! These are oases of health. We are just waiting for a large scientific research that will irrefutably confirm empirically proven method of avoiding infection. I already know people who have vowed not to get out of there until the ‘pandemic’ is over 😄

Али за крај оставио сам озбиљно добре здравствене вести. Кладионице раде пуном паром и ту уопште нема опасности од вируса. Слободно навалите унутра, ту вам вирус ништа не може! То су оазе здравља. Само чекамо научно истраживање које ће непобитно потврдити емпиријски проверен начин избегавања заразе. Већ знам људе који су се зарекли да неће одатле изаћи док ‘пандемија’ не прође 😄

DSCF8276rotfskladhive.JPGWho knows what will we see next week. Cheers!The photos in this #wednesdaywalk taken with the Fujifilm X-T20 and Fujinon XF 18-55mm f/2.8-4 R LM OIS lens, except those marked differently

Ко зна шта ћемо све дочекати наредне недеље. Живели!Фотографије снимљене фото-апаратом Фуџифилм Х-Т20, и објективом Fujinon XF 18-55mm f/2.8-4 R LM OIS, осим оних које су другачије обележене.


This post is made as a contribution to a photo challenge done in collaboration of two of our members: @tattoodjay hosts a competition called “Wednesday Walk” and @elizacheng’s contest called “Make me Smile”.

Овај текст сачињен је као прилог фотографском такмичењу организованом у сарадњи два наша члана: @tattoodjay домаћин је такмичења под називом „Шетња средом“ а такмичење које води @elizacheng назива се „Измами ми осмех“.


* * *

Related Posts / Повезани текстови

WednesdayWalk – Going Illegal [eng/срп] Шетња средом – Прелазак у илегалу

WednesdayWalk – A Natural Softbox [eng/срп] Шетња средом – Природни распршивач светла

WednesdayWalk – Sun & Fear [eng/срп] Шетња средом – Сунце и страх

WednesdayWalk – A Statue Day [eng/срп] Шетња средом – Дан скулптура

WednesdayWalk – Wet Walk [eng/срп] Шетња средом – Влажна шетња

WednesdayWalk – Street Life [eng/срп] Шетња средом – Живот улице

WednesdayWalk – Winter is Coming! [eng/срп] Шетња средом – Долази зима!

WednesdayWalk – Alen Invasion! [eng/срп] Шетња средом – Инвазија Алена!

Алтернативно лечење (Serbian)

WednesdayWalk – Framing [eng/срп] Шетња средом – Урамљивање

Youth Football (Soccer) Training [eng/срп] Омладински фудбалски тренинг

WednesdayWalk – Lens Search [eng/срп] Шетња средом – Потрага за објективом

WednesdayWalk – A Hot September Day [eng/срп] Шетња средом – Врео септембарски дан

WednesdayWalk – Visit to Spiderman [eng/срп] Шетња средом – Посета Спајдермену

WednesdayWalk – Ghost Town [eng/срп] Шетња средом – Град духова

WednesdayWalk – Cave Dubočka [eng/срп] Шетња средом – Дубочка пећина

Amazing Nature Contests – August 2020 – #02 – Cave Ceremošnja (Part II) [eng/срп] Чудесна природа – Август 2020 – #02 – Пећина Церемошња (други део)

WednesdayWalk – Cave Ceremošnja (Part I) [eng/срп] Шетња средом – Пећина Церемошња (први део)

Amazing Nature Contests – August 2020 – #01 – Rajko’s Cave (Part II) [eng/срп] Чудесна природа – Август 2020 – #01 – Рајкова пећина (други део)

WednesdayWalk – Rajko’s Cave (Part I) [eng/срп] Шетња средом – Рајкова пећина (први део)

WednesdayWalk – Flea Market Portraits II [eng/срп] Шетња средом – Портрети са бувље пијаце II

WednesdayWalk – A Day to Forget [eng/срп] Шетња средом – Дан за заборав

WednesdayWalk – Screwed World [eng/срп] Шетња средом – Уврнути свет

WednesdayWalk – At the French Cap [eng/срп] Шетња средом – код Француске капе

WednesdayWalk – Furniture Day [eng/срп] Шетња средом – дан за намештај

WednesdayWalk – Flea Arsenal [eng/срп] Шетња средом – бувљи арсенал

WednesdayWalk – Jungle Market [eng/срп] Шетња средом – пијачна џунгла

Traditional Street Soccer Tournament – Finals [eng/срп] Традиционални првомајски турнир у малом фудбалу 2020 – финале

WednesdayWalk – Barbecue Landscapes [eng/срп] Шетња средом – роштиљски пејзажи

WednesdayWalk – Meeting Friends [eng/срп] Шетња средом – сусрети с пријатељима

WednesdayWalk – Sports Season! [eng/срп] Шетња средом – спортска сезона!

WednesdayWalk – Music Flea Market! [eng/срп] Шетња средом – музичка бувља пијаца!

WednesdayWalk – Flea Market is Back in Business! [eng/срп] Шетња средом – Бувљак поново ради!

WednesdayWalk – History walk [eng/срп] Шетња средом – Шетња кроз историју

WednesdayWalk – Flea Market Portraits [eng/срп] Шетња средом – Портрети са бувље пијаце

WednesdayWalk – Kissing the Doors [eng/срп] Шетња средом – Љубљење врата

WednesdayWalk – The Best Friend [eng/срп] Шетња средом – Најбољи пријатељ

First Month of а Quarantine… [eng/срп] Карантин, први месец…

WednesdayWalk – Flea Art Gallery [eng/срп] Шетња средом – Бувља галерија

WednesdayWalk – No More Coronavirus! [eng/срп] Шетња средом – Нема више коронавируса!

WednesdayWalk – Remembering Walks… [eng/срп] Шетња средом – Сећање на шетње…

WednesdayWalk – Toy Story [eng/срп] Шетња средом – Прича о играчкама

WednesdayWalk – A Special Offer [eng/срп] Шетња средом – Посебна понуда

WednesdayWalk – One Dull Evening [eng/срп] Шетња средом – Једно досадно вече

WednesdayWalk – Beter than Viagra [eng/срп] Шетња средом – Боље од вијагре

Sunday Walk 4 WednesdayWalk [eng/срп] Недељна шетња за среду

TeamSerbia Photo SerbiaContest — Street Photography [eng/срп] Такмичење ТимaСрбија — Улична фотографија

Flea Market Report on Jan 26th 2020 [eng/срп] Извештај са бувље пијаце од 26. јануара 2020.

Boy−Girl Relations — Instruction Manual [eng/срп] Мушко−женски односи — упутство за употребуHIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Universal Basic Income


Google detox starts here!

PocketNet


Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos

1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

Sort:  

I am now planning to be in Serbia in the spring... probably April.
I hope the flea markets are open so I can go on a Шетња средом!

Hope that the virus will just go away or be defeated or at least we are able to live together with it in peace...

Hope everything will be fine at your side after the lockdown.

Take good care of yourself and family.

!beer

Congratulations @lighteye! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published more than 2800 posts. Your next target is to reach 2900 posts.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @hivebuzz:

Feedback from the December 1st Hive Power Up Day