WednesdayWalk – Mud & Magic [eng/срп] Шетња средом – Блато и чаролија

in Photography Lovers6 months ago (edited)


DSCF8303_cr2ulicahive.jpg


There are days when it doesn’t pay to get out of bed. Unless you have to go out for food…


You know, those are the wet, cold and muddy days you’d rather sleep over. There was no snow this winter yet, but there were those disgusting wet days that kill the mood… when it’s hard to cross even that short distance from the doorstep to the car…

Има дана кад се не исплати устајати из кревета. Осим ако се мора изаћи по храну…


Знате, то су они влажни, хладни и блатњави дани које бисте најрадије преспавали. Ове зиме још није било снега, али било је тих одвратних, влажних дана који убијају расположење… кад је тешко прећи чак и онак кратак пут од кућног прага до аутомобила…


DSCF8227_crfsvlagahive.jpg


…days that kill the view through the window… or open an abstract one, depending on how you look…

…дани који убијају поглед кроз прозор… или отварају апстрактан, зависи како гледате…


DSCF8239abstracthive.JPG


…days when you can try to run from the icy rain, but you really can’t hide.

…дани кад можете покушати да бежите од ледене кише, али јој побећи не можете.


DSCF8243_crfsrunhive.jpg


There is nothing worse than when you are forced to make money as a flea market vendor and stand in the cold and damp on such days.

Нема ништа горе него кад сте приморани да зарађујете као продавац на бувљаку и стојите на зими и киши у такве дане.


DSCF8293rotfsmrzlohive.JPG


And you should still be grateful when the rain takes a short break and that the ground is just so frozen that your feet don’t sink in the mud.

И још треба да будете захвални кад киша направи мали предах и што је земља тек толико смрзнута да вам ноге не потону у блато.


DSCF8420alathive.JPG


DSCF8418alathive.JPG


DSCF8415blatohive.JPG


What could bring customers to the market on such days?

Шта би у такве дане могло довући купце на пијацу?


DSCF8296rot_crfsmrzlohive.jpg


Well, obviously, interest in running water control only…

Па једино занимање за контролу текуће воде…


DSCF8403fs_crlavabohive.jpg


But vendors can get bored of such days very quickly. ‘Enough for today, I’m getting outta here…’

Али продавцима такви дани знају много брзо да досаде. ‘Доста је за данас, одох ја одавде…’


DSCF8419_crodohhive.jpg


It’s really hard to find something worth photographing on days like this. But just such days can sometimes offer unprecedented magic. I don’t know how much of an impression you will be able to capture, it was difficult to shoot this from the window without the possibility of a better composition, but just before evening the last ray of sunlight fell on the downtown city while my hill was already dark…

Заиста је у такве дане тешко наћи нешто што вреди снимка. Али баш такви дани знају понекад да понуде невиђену чаролију. Не знам колико ћете од утиска успети да ухватите, тешко је било снимити ово с прозора без могућности боље композиције, али пред само вече последњи сунчев зрак пао је на центар града док је моје брдо већ било у мраку…


DSCF8421rot_crhive.jpgA marvelous moment, enough to remind us how small this World is and how beautiful it is.

Happy New Year to everyone!The photos in this #wednesdaywalk taken with the Fujifilm X-T20 and Fujinon XF 18-55mm f/2.8-4 R LM OIS lens.
Чудесан тренутак, довољан да нас подсети колико је овај свет мали и колико је леп.

Срећна Нова Година свима!Фотографије снимљене фото-апаратом Фуџифилм Х-Т20, и објективом Fujinon XF 18-55mm f/2.8-4 R LM OIS.


This post is made as a contribution to a photo challenge done in collaboration of two of our members: @tattoodjay hosts a competition called “Wednesday Walk” and @elizacheng’s contest called “Make me Smile”.

Овај текст сачињен је као прилог фотографском такмичењу организованом у сарадњи два наша члана: @tattoodjay домаћин је такмичења под називом „Шетња средом“ а такмичење које води @elizacheng назива се „Измами ми осмех“.


* * *

Related Posts / Повезани текстови

WednesdayWalk – Search for Cinderella [eng/срп] Шетња средом – Потрага за Пепељугом

Yearning for а Bicycle [eng/срп] Чежња за бициклом

WednesdayWalk – Murk [eng/срп] Шетња средом – Тмина

WednesdayWalk – Koshava [eng/срп] Шетња средом – Кошава

WednesdayWalk – Autumn Blues [eng/срп] Шетња средом – Јесењи блуз

WednesdayWalk – Going Illegal [eng/срп] Шетња средом – Прелазак у илегалу

WednesdayWalk – A Natural Softbox [eng/срп] Шетња средом – Природни распршивач светла

WednesdayWalk – Sun & Fear [eng/срп] Шетња средом – Сунце и страх

WednesdayWalk – A Statue Day [eng/срп] Шетња средом – Дан скулптура

WednesdayWalk – Wet Walk [eng/срп] Шетња средом – Влажна шетња

WednesdayWalk – Street Life [eng/срп] Шетња средом – Живот улице

WednesdayWalk – Winter is Coming! [eng/срп] Шетња средом – Долази зима!

WednesdayWalk – Alen Invasion! [eng/срп] Шетња средом – Инвазија Алена!

Алтернативно лечење (Serbian)

WednesdayWalk – Framing [eng/срп] Шетња средом – Урамљивање

Youth Football (Soccer) Training [eng/срп] Омладински фудбалски тренинг

WednesdayWalk – Lens Search [eng/срп] Шетња средом – Потрага за објективом

WednesdayWalk – A Hot September Day [eng/срп] Шетња средом – Врео септембарски дан

WednesdayWalk – Visit to Spiderman [eng/срп] Шетња средом – Посета Спајдермену

WednesdayWalk – Ghost Town [eng/срп] Шетња средом – Град духова

WednesdayWalk – Cave Dubočka [eng/срп] Шетња средом – Дубочка пећина

Amazing Nature Contests – August 2020 – #02 – Cave Ceremošnja (Part II) [eng/срп] Чудесна природа – Август 2020 – #02 – Пећина Церемошња (други део)

WednesdayWalk – Cave Ceremošnja (Part I) [eng/срп] Шетња средом – Пећина Церемошња (први део)

Amazing Nature Contests – August 2020 – #01 – Rajko’s Cave (Part II) [eng/срп] Чудесна природа – Август 2020 – #01 – Рајкова пећина (други део)

WednesdayWalk – Rajko’s Cave (Part I) [eng/срп] Шетња средом – Рајкова пећина (први део)

WednesdayWalk – Flea Market Portraits II [eng/срп] Шетња средом – Портрети са бувље пијаце II

WednesdayWalk – A Day to Forget [eng/срп] Шетња средом – Дан за заборав

WednesdayWalk – Screwed World [eng/срп] Шетња средом – Уврнути свет

WednesdayWalk – At the French Cap [eng/срп] Шетња средом – код Француске капе

WednesdayWalk – Furniture Day [eng/срп] Шетња средом – дан за намештај

WednesdayWalk – Flea Arsenal [eng/срп] Шетња средом – бувљи арсенал

WednesdayWalk – Jungle Market [eng/срп] Шетња средом – пијачна џунгла

Traditional Street Soccer Tournament – Finals [eng/срп] Традиционални првомајски турнир у малом фудбалу 2020 – финале

WednesdayWalk – Barbecue Landscapes [eng/срп] Шетња средом – роштиљски пејзажи

WednesdayWalk – Meeting Friends [eng/срп] Шетња средом – сусрети с пријатељима

WednesdayWalk – Sports Season! [eng/срп] Шетња средом – спортска сезона!

WednesdayWalk – Music Flea Market! [eng/срп] Шетња средом – музичка бувља пијаца!

WednesdayWalk – Flea Market is Back in Business! [eng/срп] Шетња средом – Бувљак поново ради!

WednesdayWalk – History walk [eng/срп] Шетња средом – Шетња кроз историју

WednesdayWalk – Flea Market Portraits [eng/срп] Шетња средом – Портрети са бувље пијаце

WednesdayWalk – Kissing the Doors [eng/срп] Шетња средом – Љубљење врата

WednesdayWalk – The Best Friend [eng/срп] Шетња средом – Најбољи пријатељ

First Month of а Quarantine… [eng/срп] Карантин, први месец…

WednesdayWalk – Flea Art Gallery [eng/срп] Шетња средом – Бувља галерија

WednesdayWalk – No More Coronavirus! [eng/срп] Шетња средом – Нема више коронавируса!

WednesdayWalk – Remembering Walks… [eng/срп] Шетња средом – Сећање на шетње…

WednesdayWalk – Toy Story [eng/срп] Шетња средом – Прича о играчкама

WednesdayWalk – A Special Offer [eng/срп] Шетња средом – Посебна понуда

WednesdayWalk – One Dull Evening [eng/срп] Шетња средом – Једно досадно вече

WednesdayWalk – Beter than Viagra [eng/срп] Шетња средом – Боље од вијагре

Sunday Walk 4 WednesdayWalk [eng/срп] Недељна шетња за среду

TeamSerbia Photo SerbiaContest — Street Photography [eng/срп] Такмичење ТимaСрбија — Улична фотографија

Flea Market Report on Jan 26th 2020 [eng/срп] Извештај са бувље пијаце од 26. јануара 2020.

Boy−Girl Relations — Instruction Manual [eng/срп] Мушко−женски односи — упутство за употребуHIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Universal Basic Income


Google detox starts here!

PocketNet


Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos

1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

Sort:  

Happy New Year. Wish you have a great 2021 ahead! SMILE! 😄