معماری خانه‌ها در سیاره‌های بیگانه چگونه خواهد بود؟

in #life5 years ago

زمانی که نخستین مهاجرانِ زمین قدم بر سطح سیاره مریخ بگذارند، با محیطی بسیار ناآشنا و نامناسب برای زندگی روبه رو خواهند شد. دماهای بسیار پایین، طوفان‌های گرد و غبار، و تشعشعات کیهانی شدید بدن آنها را بمباران خواهد کرد. بدین منظور باید خانه‌های مسکونی در مریخ یا سیاره‌های دیگر ساخته شود تا مهاجران بتوانند در داخل آن خانه‌ها محیطی مانند محیط کره زمین داشته باشند و از گزند محیط بیگانه در امان باشند.

مجموعه این عوامل چالش‌های بزرگی را برای معماران و مهندسانی که قصد دارند خانه‌های مسکونی برای سیاره‌های غیر زمینی طراحی کنند، ایجاد می‌کند. علاوه بر این مشکل دیگر آن است که باید خانه‌ها را به گونه‌ای طراحی کنند که فضانوردان در داخل آنها احساس راحتی کنند، گویی در خانه خود هستند.

martian homes
Image credit: wonderfulengineering.com

باید دانست که شرکت اسپیس ایکس قصد دارد تا سال ۲۰۲۴ انسانها را به کره مریخ بفرستد. به همین ترتیب سازمان ناسا نیز برنامه‌ریزی کرده است که در دهه ۲۰۳۰ انسان را به کره مریخ بفرستد. بدین گونه است که از هم اکنون تلاش‌ها برای طراحی خانه‌های مریخی آغاز شده است.

با این حال هنوز کسی نمی‌داند که فضانوردان چگونه با محیط مریخ سازگار خواهند شد و خانه‌های آنها چگونه خواهد بود. تردیدی نیست که مهاجران مریخ خیلی زود دچار افسردگی و احساس غربت از وطن خواهند شد. توجه به این گونه چالش‌ها نقش بسیار مهمی در موفقیت ماموریت‌های فضایی خواهد داشت.

روانشناسان معتقدند یکی از عوامل مهم برای طراحی خانه‌های مریخی این است که ساکنان این خانه‌ها باید بتوانند از مریخ زمین را ببینند. دیدن زمین از راه دور می‌تواند تا حدودی حس غربت و دوری از وطن را در فضانوردان کاهش دهد. روانشناسان پیشنهاد می‌کنند که تلسکوپی در آنجا نصب شود تا خدمه ماموریت مریخ بتوانند از درون آن تلسکوپ کره زمین را به صورت مستقیم مشاهده کند. حتی می‌توان این تصویر را بر روی پرده نمایش داد تا مانند یک پنجره به نظر برسد. شاید هم بتوان از سیستم واقعیت مجازی استفاده کرد تا خدمه بتوانند خانه و خانواده خود را از راه دور ببینند.

Sort:  

thank you for visit my blog

@mshahabi thank you very much for support my post.

thank you for share it

Hello @mshahabi, thank you for sharing this creative work! We just stopped by to say that you've been upvoted by the @creativecrypto magazine. The Creative Crypto is all about art on the blockchain and learning from creatives like you. Looking forward to crossing paths again soon. Steem on!

Thank you your Vote! :)

Nice article..