ခိုင္၏ အိမ္မက္ရွည္...

in #myanmar2 years ago (edited)

အိမ္မက္ေတြနဲ႕ ပတ္သက္ျပီး လူတခ်ိဳ႕က ယံုၾကည္က်တယ္။ လူတခ်ိဳ႕ကေတာ့ အယံုအၾကည္မရွိက်ဘူး။ ဘယ္လိုဘဲ ယူဆက်ပါေစ ခိုင့္အတြက္ကေတာ့ အိမ္မက္ေတြဟာ မၾကာခင္ အျပင္မွာတကယ္ ျဖစ္လာမယ္လို႕ ယံုၾကည္ပါတယ္။ တကယ္လည္း ျဖစ္ခ့ဲပါတယ္။ ေနာက္လည္း ခိုင့္ ဘဝတစ္ခုလံုးဟာ အိမ္မက္ေတြရဲ႕ လႊမ္းမိုးျခင္းခံရလိမ့္အံုးမယ္ဆိုတာ ခိုင္ သိေနပါတယ္။ ခိုင္ ငယ္ငယ္ေလးထဲက ခိုင့္ ဘဝထဲကို အိမ္မက္ဆိုတာ စတင္ေရာက္ရွိလာပါတယ္။ ခိုင္ မွတ္မိသေလာက္ ၅ႏွစ္သမီးအရြယ္ မက္ခ့ဲတ့ဲ အိမ္မက္ကေန စတင္ခ့ဲမယ္ထင္ပါတယ္။

trga898o6w.png
source image

အ့ဲဒီ အိမ္မက္ မက္တ့ဲညက အရမ္းေအးတ့ဲ ေဆာင္းတြင္းကာလၾကီးပါ။ အိမ္မက္ထဲမွာ ခိုင္ရယ္ ခိုင့္ ေမာင္ေလးရယ္ဟာ ခိုင္တို႔ေနထိုင္တ့ဲ အိမ္ၾကီးရဲ႕ အေနာက္ဘက္ေတာစပ္ကို လက္တြဲျပီး သြားခ့ဲက်တယ္။ ေနာက္ေတာ့ ေတာစပ္အေနာက္မွာ ရွိတ့ဲ ေရကန္ၾကီးနားေရာက္လာခ့ဲတယ္။ ခိုင့္ ေမာင္ေလးက ခိုင့္ရဲ႕လက္ကို အတင္းျဖဳတ္ခ်ျပီး ေရထဲကို ေျပးဆင္းဖို႕ ျပင္ပါတယ္။ ခိုင္လည္း ေၾကာက္လန္႔တၾကားနဲ႕ အတင္းဆြဲ ေမာင္ေလးကလည္း ရုန္းနဲ႕ ေနာက္ေတာ့ ခိုင္ ေမာလာတယ္။ ေမာင္ေလးကို အတင္းဆြဲလည္းဆြဲ ပါးစပ္ကေနလည္း အတင္းတားေနတယ္။ ဒါေပမ့ဲ ထူးဆန္းတာက ခိုင့္ ပါးစပ္ကေန အသံထြက္မလာဘူး။ ေအာ္တာမွ အရမ္းကို ေအာ္တာ။ လည္ေခ်ာင္းေတြေတာင္ နာတ့ဲအထိကို ေအာ္တာပါ။

IMG_20190606_063804.png
source image

ခိုင့္ မ်က္လံုးေတြကလည္း မ်က္ရည္ေတြက်လို႔။ေမာင္ေလးကို ဆြဲထားတ့ဲ ခိုင့္ လက္ေတြလည္း လက္အံေသလာျပီ။ ေနာက္ဆံုး ခိုင္ ေမာင္ေလးကို လႊတ္ေပးလိုက္ရပါေတာ့တယ္။ ေမာင္ေလးဟာ ေရကန္ထဲကို တျဖည္းျဖည္းဆင္းသြားျပီး သူ႕ေခါင္းေလး မျမဳတ္ခင္ ခိုင့္ကို တခ်က္လွည့္ၾကည့္ျပီး ေရထဲမွာ နစ္ျမွတ္သြားပါတယ္။ ခိုင္လည္း တအားေအာ္ေခၚရင္း အိမ္မက္က လန္႔ႏိုးလာတယ္။ ခိုင့္ မ်က္ႏွာျပင္တခုလံုး မ်က္ရည္စေတြနဲ႕ စိုရြဲေနသလို ခိုင့္ တစ္ကိုယ္လံုးလည္း ခ်မ္းလို႔ တုန္ေနပါတယ္။ ခိုင္လည္း အိမ္မက္ဆိုေပမ့ဲ ေမာင္ေလးကို စိတ္မခ်လို႕ ေဖေဖနဲ႕ ေမေမတို႕ အခန္းကို တိတ္တိတ္ေလးကူးလာျပီး ေမာင္ေလးကို လာၾကည့္မိပါတယ္။ ေဖေဖနဲ႕ ေမေမတို႕ၾကားမွာ ႏွစ္ျခိဳက္စြာ အိပ္ေနတ့ဲ ေမာင္ေလးကို ျမင္မွ စိတ္ေအးသက္သာစြာနဲ႕ ခိုင့္ အိပ္ခန္းကို ျပန္ခ့ဲပါတယ္။

ဆက္ရန္..

@suhlaing
msc 175

Sort:  

ေဆာင္းတြင္းအိမ္မက္ ကေတာက္ကယက္ပ

ဟုတ္လိမ့္မယ္ ဘေထြး

Thanks for using eSteem!
Your post has been voted as a part of eSteem encouragement program. Keep up the good work! Install Android, iOS Mobile app or Windows, Mac, Linux Surfer app, if you haven't already!
Learn more: https://esteem.app
Join our discord: https://discord.gg/8eHupPq

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by suhlaing from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

အိပ္မက္ေတာ့ အိပ္မက္ပဲ ဘယ္လုိေျပာရမလဲေပါ့ေနာ္ အိပ္မက္ပါဲ

ဟုတ္က့ဲ အိမ္မက္ပါဘဲ