Energietransitie fabels 2

in #nl6 months ago (edited)

Energietransitie fabels 2:
"Lever terug aan het elektriciteitsnet en verdien het eigen verbruik, en meer, terug."

Ja, ik weet het, voor sommige delen van Nederland is het terug leveren van electriciteit nog mogelijk. En met een oude meter gaat het 1 op 1, de teller draait rap terug. Met een slimme meter is dat afgelopen en staat er een bepaalde KiloWatt uur vergoeding tegenover.

In het jaar 2021 werd van de totale energieverbruik ongeveer 14 procent gewonnen uit zogenaamde hernieuwbare bronnen. Dat percentage heb ik ruimschoots naar boven toe afgerond. De helft daar weer van komt voort uit biomassa. Waarbij er uiteindelijk ongeveer 7 procent overblijft voor wind- en zonne-energie.

Laat die cijfers, bron artikel CBS, rustig even op je inwerken. Met inachtneming van de mogelijke herdefinitie door richtlijnen van de Europese Unie. Want het is zeer goed mogelijk dat biomassa de duurzaamheid criteria wordt ontnomen.

In wezen zouden aardgas en olie ook aan de duurzaamheid criteria kunnen voldoen. Indien dat ook bij biomassa zo geldt. Kernenergie kan dan eveneens als hernieuwbare energie bron beschouwd worden. Zodra de discussie daarover start is het al rap een slagveld. En lijkt de rede het vaak te verliezen van de emotie.

In ieder geval is het enigzins in alle redelijkheid te stellen, denk ik, dat wind- en zonne-energie als werkelijk hernieuwbare energie bronnen kunnen worden beschouwd. Of ze geen negatieve gevolgen voor het milieu zouden kunnen hebben laat ik, vooralsnog, gemakshalve, even buiten beschouwing.

Kortom als ik stel dat 7 procent van onze totale energieverbruik in Nederland wordt opgewekt door wind- en zonne-energie, dan heb ik het wel bijzonder ruim naar boven afgerond. (Zie ook het artikel van het CBS.) Zelfs 6 procent is mogelijk al optimistisch naar boven toe afgerond.

En dan komen er meestal rap de nodige 'ja-maar' bedenkingen aan. Her en der aangevuld met (geo)politiek gefundeerde generalisaties. Wat ik ben gaan beschouwen als een vorm van cognitieve dissonantie. Het onderwerp ligt nogal gevoelig, dat durf ik wel te stellen.

Voor mij heeft het zeker de nodige tijd gekost om hier duidelijkheid in te krijgen. Die hele zogenaamde energietransitie is namelijk verankerd in een massief blok propaganda en censuur cement. Het is iets wat schijnbaar moet en zal geschieden, ongeacht de prijs die er voor betaald wordt, ongeacht de gevolgen voor de (wereld) bevolking. Omdat er een hoger doel mee gemoeid zou zijn. Welke gebied haast te maken.

Waarbij de duistere ironie er voor mij vanaf spat als er een vergoeding komt voor iets vaags als 'klimaat schade'. Aldus besloten op een bijeenkomst van mensen in maatkostuums en mantelpakken, welke daar massaal zijn ingevlogen. En ze slapen daar vast niet buiten of in tenten. Bovendien zal wat ze daar eten wel van iets ander niveau zijn dan een bakje water en een handjevol rijst. Ze zullen dagelijks zeker een warme maaltijd in meerdere gangen kunnen genieten. En het zal ook wel prachtig bewolkt zijn geweest daar door al die condenssporen in de lucht. Er vlogen namelijk nogal wat vliegtuigen af en aan.

Ja, het voedt mijn cynisme behoorlijk, dat geef ik eerlijk toe. Want men kan het toch ook op afstand bespreken? Het internet ligt er immers al een tijdje. Camera, licht en ... Actie! Op z'n minst ook wel discutabel om allerlei klimaat 'doelen', met daaraan vast geprikt een fors prijskaartje, te willen opleggen aan de wereldbevolking en zich zelf boven en onder de wet opstellen. Had dan op z'n minst de (water) fiets genomen naar die 'top' bijeenkomst.

"Ja maar, wij leveren wel zo'n 6 MegaWatt uur terug per jaar en dat levert een mooi bedrag op." Prima, dat was inderdaad ook ergens de insteek, van dit tweede artikel. En het is mensen gegund om als privé energie leverancier het eigen verbruik te drukken, kiet te draaien en zelfs terug te verdienen. Maar het gaat uiteindelijk over de (versnelde) energietransitie en dat het een volstrekte fabel is dat deze heden ten dage al plaats kan vinden. Laat staan of het binnen een tijdsbestek van 30 jaar mogelijk zou zijn.

Iedere m³ aardgas heeft evenveel energie in Joule als ongeveer 10 KWu (9,769 in feite, ja ik weet het) aan elektriciteit. Zo kun jij nu zelf uitrekenen hoeveel elektriciteit dat je daar extra door gaat gebruiken als je volledig van het gas af wilt gaan. Bovendien kun je dan uitrekenen wat het jou per maand gaat kosten. Leuk om eens voor te gaan zitten op een koude winteravond. Reken rustig eens uit wat een energietransitie voor jou (en / of jouw gezin) gaat kosten. Dus van het gas af naar electriciteit toe, wat kost dat?

Natuurlijk maakt het wat uit als je zelf energie terug wint met een serie zonnepanelen. Maar een warmtepomp verbruikt al snel 10 KWu om hetzelfde effect te bereiken als het verbranden van 1 m³ gas met een Centrale Verwarming. Voor het gezin Gemittult (daar zijn ze weer) is dit absoluut alles behalve financieel haalbaar. En van die gezinnen zijn er heel veel in Nederland en in de rest van de wereld.

En ik kwam op 14 Terra Watt uur (dat is 14 biljoen Watt uur) extra electriciteit verbruik per jaar uit om de zogenaamde energietransitie voor huishoudens mogelijk te maken. Daarbij ging ik uit van ongeveer 7 miljoen huishoudens in Nederland die een gas verbruik in m³ hebben van het gezin Gemittult. En ik vermoed dat ik daarbij ietwat optimistisch was over het gemiddelde m³ gas verbruik van huishoudens in Nederland.

Het electriciteit netwerk in Nederland werkt als leverancier. Daar is het ooit voor bedacht en opgezet. Voor de terug levering van electriciteit was het nimmer bedoeld. En daar zit de volgende kink in de kabel. (Ja, ik weet het, daar mag wel wat zout bij.) Netwerk beheerders in verschillende delen van Nederland hebben her en der terug levering van elektriciteit al geblokkeerd... Ja, dat las je goed. Heb je in bepaalde regio's 20 zonnepanelen op het dak, dan zul je de electriciteit die het oplevert zelf mogen gaan gebruiken. En dit gebeurt al terwijl het aandeel van wind- en zonne-energie hooguit 7 procent van de totaal opgewekte energie verzorgt...

Dan te bedenken dat 40 procent van die 7 bestaat uit electriciteit terug geleverd door zonnepanelen. En nu kan het huidige electriciteit netwerk het al niet aan. Waarbij gezinnen, die geïnvesteerd hebben in 20 zonnepanelen, daar per jaar welleswaar ongeveer 6 Megawatt uur mee op zouden kunnen wekken, maar daar vervolgens in vele regio's in Nederland niks mee kunnen. Dus adviseren her en der electriciteit netwerk beheerders al aan huishoudens om zelf voor opslag te gaan zorgen. (Netwerk beheerders mogen zelf namelijk geen electriciteit opslaan.)

Dat betekent investeren in accu's en het (laten) aanleggen van een geschikt electriciteit netwerk thuis. Het meest geschikt voor opslag zijn LifePo4 accu's, kortweg Litium accu's genoemd. Voor het milieu uiteindelijk een ramp. Nog daargelaten wat het vergt aan grondstoffen om dergelijke accu's te produceren. En er is nogal wat opslag capaciteit nodig om de electriciteit van 20 zonnepanelen in te bewaren. Welke met een warmtepomp ook snel weer opgemaakt kan worden. Overdag opladen om 's avonds te gebruiken. Het zal technisch haalbaar zijn, maar er hangt een hoge prijskaart aan. Voor een gezin als Gemittult valt dat buiten hun budget. Voor heel veel huishoudens is een dergelijke opzet financieel absoluut onhaalbaar.

Volgens mij ligt de enige toekomstige realistische mogelijkheid in het gebruik van Waterstofgas. Zowel als een batterij functie om electriciteit om te zetten in een gas, als ook als brandstof. Maar daar is technologisch gezien nogal een achterstand in. Ook omdat fossiele brandstoffen ooit gouden handel waren en er juist absoluut geen behoefte was aan concurrentie van Waterstofgas.

En kerncentrales op Torium basis zijn wellicht ook nog een optie. Waarmee ook nog eens een deel van het radioactieve Uranium onschadelijk gemaakt kan worden. Want kerncentrales op Uranium basis vormen nog steeds een groot veiligheidsrisico, wat met Torium grotendeels wegvalt. Maar ja, als er geen radio actief Uranium geproduceerd wordt, hoe moeten er dan nog kernwapens gemaakt worden...!? Ja, dat is ook cynisch bedoeld, maar ik begrijp niet waarom er nog steeds Uranium kerncentrales gebouwd worden. Terwijl Thorium een veel veiliger alternatief is. En we ook nog eens een groot deel van het radioactieve Uranium er mee kunnen verwerken.

Maar goed, daar heb jij met jouw huishouden weinig aan. Een kleine Thorium reactor achter het huis, krijg daar maar eens een vergunning voor. Nog los van de kosten die er mee gemoeid zouden zijn. En zo'n accu opslag systeem, als ik voorzichtig een schatting maak dan vermoed ik ten minste een kostenpost van € 10.000,- en dat is minimaal. (Er van uitgaande dat een gespecialiseerd elektro technisch bedrijf het gaat installeren.)

Kortom, met de beste wil van de wereld kan men mee willen werken aan de (versnelde) energietransitie. En wellicht is men ook bereid, en in staat, om zo'n 1000 euro per maand aan energiekosten te betalen. Voor mijn eigen huishouden zou dat 5 keer zoveel per maand kosten dan voorheen. Voor een huishouden met in maandinkomen van 10.000 euro is dat wellicht prima te doen. Maar hoeveel huishoudens in Nederland zitten op zo'n riant maandinkomen? Er zijn echt dagen dat ik het niet in de knip heb.

Met idiote uitspraken als: "We zullen er allemaal armer op worden." kan ik niks, behalve dat het stoom er bij mij op den duur uit de oren komt. Wat een wereldvreemde belevenis zal zo iemand hebben die zoiets zelfs durft uit te spreken, zonder blikken of blozen. Maar goed, met een jaarinkomen van ten minste 150.000 euro is het wellicht allemaal niet zo moeilijk, toch?

Goed, voor ik helemaal verzuur in cynisme dit stuk maar eerst eens afsluiten.

De (versnelde) energietransitie is in wezen een grote fabel. Ons huidig elektriciteit netwerk verslikt zich nu al in de terug levering van elektriciteit, door bijvoorbeeld zonnepanelen van huishoudens. In sommige regio's is de mogelijkheid tot electriciteit teruglevering inmiddels volledig geblokkeerd. Daarnaast staan vele regio's in Nederland op oranje, wat regelmatig een blokkade op teruglevering betekent.

Om de opgewekte electriciteit te behouden wordt door netwerk beheerders een opslagsysteem met accu's aangeraden voor huishoudens. Dat vergt nogal een investering. En voor de meeste huishoudens betekent dit aanleg door een elektro-technisch bedrijf. Vanwege de veiligheid en de verzekering. Er komt dus nogal wat bij kijken.

Daarnaast is er 10 KWu (9,769 om precies te zijn) aan elektriciteit nodig om 1 m³ aardgas te vervangen. Dat is de realiteit van de transitie in energie. En het electriciteit netwerk in heel Nederland wordt veranderd, uitgebreid en aangepast, maar die overgang gaat tientallen jaren in beslag nemen.

En dan te bedenken dat de wezenlijke bijdrage aan de totale electriciteit leverantie van wind- en zonne-energie slechts (ten hoogste) 7 procent bedraagt... De wil kan er zijn, de bedoelingen oprecht, maar het is volstrekt buiten de realiteit om te geloven dat een (versnelde) energietransitie nu al mogelijk is. Zelfs in de geringste zin is dit een fabel. En het enige wat het gedram er omheen nu op zal leveren is dat er heel veel huishoudens financieel aan onderdoor zullen gaan.

Bij dit alles begin ik mij werkelijk af te vragen of dit nou werkelijk gaat om de ongeveer 0,04 procent koolstofdioxide in onze lucht. Waarbij de mensheid schijnbaar voor iets van 3,8 procent daarvan verantwoordelijk zou zijn. En de aarde er ook nog eens vanuit de ruimte groener op lijkt te zijn geworden. Bovendien koelen planten en bomen de omgeving ook nog eens af en gebruiken zij kooldioxide om zuurstof voor ons te produceren. En dan voeden wij ons ook nog eens met een deel van het plantenrijk...

Nee, ik zie hier toch daadwerkelijk iets van een geloof systeem in modellen dat het over genomen lijkt te hebben van de rede. Angst voor van alles en nog wat. Zo zou de aarde volgens 'de wetenschap' uit eind jaren 70 van de vorige eeuw in het jaar 2000 een nieuwe ijstijd tegemoet gaan. Toen kwam er een Amerikaan die beweerde dat Nederland in 2014 voor een groot deel onder water zou komen te staan. En ging het van de sensatie van afkoeling, naar de angst voor opwarming en is het nu klimaat verandering. Waarbij de alarmbellen afgaan en schade gecompenseerd kan worden. Angst, angst en nog eens angst. En dat was toch een slechte raadgever?

Ondertussen wonen de invloedrijke angst predikers zelf met hun gezin in een vila aan zee. Vliegen ze van hot naar her dat het een hartelust is. Kunnen zij met honderduizenden aan jaarinkomen en hoger zondermeer een energietransitie wel betalen. Want, of ze krijgen een energiekosten vrijstelling, of ze geven zichzelf een verhoging van een onkostenvergoeding, want ze hebben het al zo moeilijk. Ja met een schadeloosstelling van ten minste 120.000 euro per jaar is het vast lastig rondkomen. En zo kan ik nog wel een tijdje cynisch doorgaan.

Maar ergens betaald iemand daar voor en om er achter te komen wie dat is hoef je alleen maar in de spiegel te kijken. En om te zien wat de gevolgen voor jouw medemensen zijn hoef je alleen maar om je heen te kijken. Of zie het bonnetje bij de Supermarkt. Als kaas in korte tijd 2 keer zo duur geworden is dan is het daarmee voor velen onbetaalbaar geworden. En de energie prijzen gekte werkt uiteindelijk overal in door.

Staat het water jou en mij aan de lippen? Ja, financieel wellicht, maar wat is er nu uitgekomen van al die angst aanjagerij? En die zogenaamde 'modellen' die de ene ramp scenario na de andere schijnen te voorspellen? Men kan het weer hooguit een dag redelijk vooruit voorspellen. Laat staan dat men kan stellen dat het klimaat over 30 jaar het einde der tijden zal inluiden. Dat is haast als een klimaat religie, niks meer en niks minder.

Veranderd het klimaat? Ja, absoluut en dat was zo, dat is zo en dat zal altijd zo blijven. Het aardse systeem is zelfregulerend en het zorgt hoe dan ook continu voor de totstandkoming van een balans. En iedere poging om daar aan te sleutelen of het te manipuleren zal dit zich tegen de mensheid en het leven op aarde keren.

Liever zou ik gaan voor een schoon en gezond milieu. Of hoe efficiënter met energie om te gaan. Hoe de uitstoot van schadelijke en giftige stoffen te verminderen. En zo is er vast nog wel en ander te bedenken. Plus vol in zetten op het toepassen van waterstofgas. Daar is volgens mij namelijk nog heel veel te winnen. In innovatie is er nog steeds een achterstand op dat gebied, maar er is al wel een inhaalrace ingezet.

En daarmee hoop ik toch dat ik deze tweeluik enigzins positief heb kunnen afsluiten.

Bron energie opwekking CBS:
https://www.cbs.nl/nl-nl/publicatie/2022/39/hernieuwbare-energie-in-nederland-2021#:~:text=Het%20aandeel%20hernieuwbare%20energie%20in,0%20en%2013%2C4%20procent.

Bron energie netwerk beheer Liander:
https://www.liander.nl/grootzakelijk/aansluitingen/capaciteit-stroomnet/terugleveren-energie?ref=20447

PS 1 Mocht jij een feitelijke rekenfout of onjuiste veronderstelling tegenkomen in mijn tekst, laat het gerust weten. Indien onderbouwd met feitelijkheden zal ik de tekst dan aanpassen.

PS 2 Over het al dan niet noodzakelijk zijn van een energie transitie wordt al genoeg, zo niet overdadig, gediscussieerd. In dit stuk wilde ik duidelijk maken dat realistisch beschouwd een (versnelde) energietransitie momenteel nog een farce is.

N.B. Voor Elektra geldt in 2022 € 824,77 korting per jaar per electriciteit aansluiting op woon en / of werkadres. Dit zorgt ervoor dat de netto KWu prijs lager uitvalt. Evenwel blijft daarmee gas nog steeds 'voordeliger' in gebruik. Of deze korting in 2023 blijft bestaan, en de hoogte er van, is mij tot op heden onbekend.

En ik ga vervolgens maar weer een Alu-Hoedje vouwen om wat gratis Vrije-Energie mee op te vangen...

Sort:  

Ja maar jij wordt gewoon betaald door de Russen en de enige reden dat ik vind dat je gelijk hebt is dat mijn alchoritme mij beinvloed.

Oh Hans!

🤣🤣🤣

lolz :D

Congratulations @niwrah! You have completed the following achievement on the Hive blockchain And have been rewarded with New badge(s)

You received more than 250 HP as payout for your posts, comments and curation.
Your next payout target is 500 HP.
The unit is Hive Power equivalent because post and comment rewards can be split into HP and HBD

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out the last post from @hivebuzz:

HiveBuzz World Cup Contest - Round of 16 - Recap of Day 1
Our Hive Power Delegations to the November PUM Winners
HiveBuzz World Cup Contest - Recap of the last day of the group stage.
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!