Kettle Digital Sketch ! ( Tr / Eng )

in #ntopaz3 years ago (edited)

ntopaz-image-0

kettle.jpg

Elektrikli ev aleti diyince ilk akla gelen şeylerden biri kettledır . Bolca yuvarlak hat içermesi sebebiyle çizmesi biraz zor olsa da genel olarak kolayca detayları eklenebilir. Bu çizimi ben elde yapıp daha sonrasında tarattım. Daha sonra da sketchbook pro yazılımında boyamasını tamamladım.

ENGLISH

One of the first things that comes to mind when you call the electrical household appliance is the kettle . Although it is a bit difficult to draw because it contains lots of rounded lines but you can easily add the details. I did this drawing and then I scanned it. Then I finished painting in sketchbook pro software.

(Kaynak göstermediğim fotoğraflar bana aittir. )

Copyright @bluedwains - All rights reserved.

Sort:  

Very nice digital sketch @bluedwains

[nTopaz Curator]

The comments from curators are for information and encouragement. The upvotes from nTopaz and rankings are based on the popularity of your art work when posted to the nTopaz platform. Join nTopaz Discord Channel

Thank you !

Yine güzel bir çalışma olmuş elinize sağlık :) Daha önceki çizimlerinizde Photoshop ile boyamıştınız, bunda sketchbook pro kullanmanızın özel bir sebebi var mı?

Öncelikle teşekkür ederim . Dijital çizim ve boyama konusunda çok yeniyim. O yüzden en popüler yazılımları deneyip tecrübe etmek istediğimden dolayı bu seferlik sketchbook pro kullandım . Aslında çizimde bölgeler çok belirgin olduğu için photoshopta sihirli seçim aracıyla daha kolay bir boyama yapabilirdim. Sketcbook proda maalesef böyle bir özellik yok , bölgeleri dışa taşıcak şekilde boyayıp sonra taşan yerleri silmek gerekiyor. Sanırım boyama değil de çizim konusunda sketchbook daha çok tercih ediliyor çünkü düzgün çizim yapabilmek için olan araçları var . Örneğin cetvel , daire/elips , ingiliz eğrisi , ayna gibi araçlar var ayrıca çizgileri daha düzgün atmanızı sağlayan bir ayar da mevcut . Tabi bunlar olmadan da photoshopta çok iyi çizimler yapanlar var. Ama sanırım direk dijitalde çizim yapmadan önce el çizimini baya geliştirmek gerekiyor . Tecrübeli bir konsept tasarımcı ile tanıştığımda o photoshop kullandığını söylemişti çok daha fazla ayarı mevcut demişti , sketchbook sanırım bu konuda daha pratik. Bu karşılaştırma konusunda tecrübelerimi ilerde post olarak paylaşabilirim çünkü cidden ben de emin değilim hangisine odaklanılmalı .


Bu yazı Curation Collective Discord Sunucusunda küratörlere önerilmiş ve manuel inceleme sonrasında @c-squared topluluk hesabından oy ve resteem almıştır.
This post was shared in the #turkish-curation channel in the Curation Collective Discord community for curators, and upvoted and resteemed by the @c-squared community account after manual review.
@c-squared runs a community witness. Please consider using one of your witness votes on us here

Congratulations @bluedwains! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 4000 upvotes. Your next target is to reach 5000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!