Po co polskim firmom Lean?

in #pl-artykuly4 years ago

Koncepcja Lean Management jest coraz popularniejsza w naszym kraju. Ciągle jednak jest wiele do zrobienia aby stwierdzić, iż "mamy lean". Okazuje się, że samo wprowadzanie lean wygląda zupełnie inaczej w przypadku korporacji działających w Polsce a inaczej w przypadku polskich firm.

O tym jak można podchodzić do wdrażania lean ciekawie opowiada dr inż. Joanna Czerska z Politechniki Gdańskiej:

W wywiadzie podjęta została próba określenia samego celu wprowadzania lean. Wydaje się, iż dwie udzielone wskazówki są warte przemyślenia.

Rozwiązywanie problemów.

Pierwsza to spojrzenie na samo wdrożenie jako próbę wykorzystania narzędzi lean do rozwiązywania bieżących problemów w firmie. Faktycznie różne metody i narzędzia takie jak standaryzacja, TPM czy system 5S pomagają rozwiązywać problemy i trwale eliminować ich przyczyny.

Rozwój biznesu.

Drugie, bardzo szerokie spojrzenie na zarządzanie lean, to traktowanie tej koncepcji jako drogi do wzrostu organizacji. Jest więc to myślenie o rozwoju firmy poprzez postawienie na koncepcję lean. Czyli zdecydowanie się na stosowanie zasad, metod i narzędzi lean w naszej organizacji jako sprawdzonego przepisu na sukces.

Sort:  

Congratulations @leancenter! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard Ranking update - A better rich list comparator
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Witaj, jestem botem patrolującym #pl-artykuly.
Twój post nie spełnia podstawowej reguły #pl-artykuly dotyczącej długości wpisu.
Wyedytuj go dopisując więcej treści lub usuń tag - dziękujemy!

Więcej o regulaminie możesz przeczytać w podanym linku.

✅ Enjoy the vote! For more amazing content, please follow @themadcurator!

Congratulations @leancenter! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

Click here to view your Board

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Hello @leancenter! This is a friendly reminder that you have 3000 Partiko Points unclaimed in your Partiko account!

Partiko is a fast and beautiful mobile app for Steem, and it’s the most popular Steem mobile app out there! Download Partiko using the link below and login using SteemConnect to claim your 3000 Partiko points! You can easily convert them into Steem token!

https://partiko.app/referral/partiko

Congratulations @leancenter! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 5000 upvotes. Your next target is to reach 6000 upvotes.

You can view your badges on your board and compare to others on the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @hivebuzz:

Hive Revolution - Mission 1 - Communication
Hive Revolution - Call for missions
Vote for us as a witness to get one more badge and upvotes from us with more power!