You are viewing a single comment's thread from:

RE: ROZMOWY Z SYNEM. CZĘŚĆ DWUNASTA.

in #pl-dzieci3 years ago

No i swędzenie mózgu. Gdzie to było, że ktoś robi w azbeście? Czy jest taka piosenka? Tekst popkultury? Jeżeli nie ma, to dlaczego mam tak silne przekonanie, że gdzieś to słyszałam.

Ale wiadomix - zylion razy lepiej jest robić w plastelinie. :)

Przymrużanie trafione w dziesiątkę. Właśnie to robię na filmach, kiedy mąż dopytuje "Śpisz?". :D

Sort:  

nawet jeśli nie ma (tej piosenki czy powiedzonka), to wszystkie znaki na ziemi i niebie wskazują, że ktoś to powinien w końcu powiedzieć.
świat tego widocznie wymagał.

(azbest powiadasz, akurat on? no, w sumie. 🧐)

Posted using Partiko iOS