Sort:  

aa faktycznie!
w sumie to ja też mam więcej takich koleżanek 😁
(wybitną spośród nich jest np. koleżanka Angina :)

Posted using Partiko iOS

Takiej nie mam. Na szczęście. Mało koleżeńska chyba jestem :D

ja tam nie narzekam.

(na Twoją koleżeńskość znaczy nie narzekam 😛)