You are viewing a single comment's thread from:

RE: ROZMOWY Z SYNEM. CZĘŚĆ PIĄTA.

in #pl-dzieci3 years ago

Musi być niesamowitym uczuciem gdy obserwujesz dorastanie dziecka i to jak rozwija się jego ciekawość świata.
Powodzenia w codziennych rozmowach z tym małym człowiekiem :)

Sort:  

dziękuję @fuera :)
to prawda, poza jednym szczegółem:
mam wrażenie, że czasem nasza ciekawość świata z wiekiem zamiast się rozwijać - to się cofa

nie wiem dlaczego - ale "z dorosłymi" gdzieś w którymś momencie coś idzie nie tak :D