You are viewing a single comment's thread from:

RE: ROZMOWY Z SYNEM. CZĘŚĆ TRZYNASTA.

in #pl-dzieci2 years ago

oby to drugie niee 😬
ale szczerze, to przez chwile mi skóra ścierpła co on mógłby tam napisać (np. „adam to gupi burak”, albo coś w tym stylu 😅)
byłam pod wrażeniem, że potrafił znaleźć coś pozytywnego 😛