Łyk historii o niepełnoprawnosci kto się oswoi ten się nie boi cześć-2 niepełnosprawność intelektualna

in #pl-niepelnosprawnosc5 years ago (edited)

<

W ostatnim poście był przekrój przez wieki i stosunek ludzkości do niepełnosprawności, dziś zagłębimy się między innymi w klasyfikację niepełnosprawności oraz rys historyczny niepełnosprawności intelektualnej.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO)

chcąc ujednolicić i usprawnić klasyfikację oraz podział niepełnosprawności w 1980 ogłosiła Międzynarodową Klasyfikację Uszkodzeń, niepełnosprawności i upośledzeń. Zgodnie z ową klasyfikacją charakter niepełnosprawności odnosił się do trzech sfer życia - funkcjonowania człowieka, czyli:

1. Funkcjonowanie fizyczne

2. Funkcjonowanie psychiczne

3. Funkcjonowanie społeczne

 
Na tej podstawie zostały wyodrębnione i wyszczególnione trzy określenia klasyfikujące osoby niepełnosprawne. W świetle tej definicji istniało uszkodzenie oznaczające wszelkie braki, anormalność struktury narządów lub zaburzenie funkcji psychicznych na wskutek wady wrodzonej choroby bądź urazów
-Bzdura nad bzdury aczkolwiek jak na tamte czasy się sprawdzała, można było określić przyczyny lub też rokowania, jeżeli uszkodzenie było czasowe

Niepełnosprawność

oznacza ograniczenia biologiczne wynikające z braku zdolności do wykonywania czynności na poziomie uznawanym za normalny dla zdrowego człowieka - Jak wynika z definicji, uszkodzenie narządu prowadzi do obniżenia sprawności jego funkcjonowania a niepełnosprawność występuje jedynie wtedy, gdy obniżenie sprawności osiąga stan powyżej uznawanego za normę. Masło maślane masłem popychające w tam tych czasach definicje były bardzo proste, samo orzecznictwo było jeszcze w powijakach. Upośledzenie dysfunkcja społeczna, która może być wynikiem niepełnosprawności lub uszkodzenia, oznacza niekorzystną (gorszą) sytuację danej osoby będąca wynikiem uszkodzenia bądź niepełnosprawności polegającą na ograniczeniu lub uniemożliwieniu egzystencji samodzielnej. Upośledzenie przybierać może formy utrudnienia, ograniczenia uniemożliwienia.

MKUNU wyodrębniła 6 głównych sfer życia, które mogą ulec upośledzeniu należą do nich:

1. Orientacji w otoczeniu, która obejmuje zdobywanie oraz wymianę informacji oraz zdobywanie wiedzy
2. Czynności życia codziennego
3. Czynności poruszania się w przestrzeni
4. Sfera związana z pracą zawodową
5. Sfera integracji społecznej
6. Sfera związana z ekonomiczną niezależnością człowieka

 
Dopiero w 2001 roku WHO stworzyło model łączący model społeczny jak i medyczny niepełnosprawności. Dzięki temu w czasach obecnych jesteśmy w stanie określić, na jakim wymiarze dochodzi do niepełnosprawności.

rys 1.jpg

W Polsce jeden z wybitnych pedagogów Maria Grzegorzewska starała się już w latach 1922-1965 zainicjować potrzebę rozwoju oraz klasyfikacji osób niepełnosprawnych. Pełny model powstał po jej śmierci a fazę końcową opracowano dopiero w 21 wieku.

Rodzaje niepełnosprawności oraz klasyfikacja osób niepełnosprawnych

 

1. Niewidomi i niedowidzący

a) Niewidomi od urodzenia lub przed piątym rokiem życia
b) Ociemniali
c) Niewidomi i ociemniali z dodatkowymi kalectwami
d) Niewidomi i ociemniali z upośledzeniem umysłowym
e) Niedowidzący
f) Słabo widzący w wysokim stopniu.

2. Głusi i niedosłyszący

a) Głusi od urodzenia
b) Ogłuchli mówiący
c) Głusi z upośledzeniem umysłowym
d) Głusi z resztkami słuchu
e) Głusi z dodatkowym kalectwem

3. Głuchoniewidomi

4. Upośledzeni umysłowo

a) W stopniu lekkim
b) W stopniu umiarkowanym
c) W stopniu znacznym
d) W stopniu głębokim

5. Przewlekle chorzy

a) Grupy ze względu na rodzaj schorzenia
b) Grupy ze względu na rodzaj i formę leczenia (hospitalnego bądź ambulatoryjnego)

6. Osoby z uszkodzeniem narządu ruchu

a) Amputacje, deformacje lub braki wrodzone
b) Uszkodzenia kręgosłupa i narządów ruchu
c) Dysfunkcja kończyn
d) Porażenia

7. Osoby z trudnościami w uczeniu się w skutek dysharmonii rozwojowej

8. Społecznie niedostosowani

a) Zaniedbania i błędy wychowawcze oraz konflikty z normami społeczno-moralnymi
b) Zaburzenia wyższych czynności nerwowych (tło psychologiczne charakterystyczne dla osób nerwicowych -prowadzące do konfliktów z prawem

Do XXI wieku klasyfikacja według M.Grzegorzewskiej była jednym z najlepszych narzędzi do uporządkowania rodzaju niepełnosprawności ale jednak w niej brakowało kilku rzeczy takich jak umiejscowienie np. ludzi starszych lub osób będących chorych psychiatrycznie, dlatego też ujednolicono klasyfikację i stworzono nową obowiązującą do dziś.

rys 2.jpg

Równolegle do samej klasyfikacji niepełnosprawności zaczęto też pracę nad klasyfikacją osób niepełnosprawnych intelektualne pomimo tego, iż pojęcie jest dość młode a pierwsze definicje zaczęły powstawać w połowie XX wieku n.e. Mitów i legend odnoszących się do intelektualnego rozwoju człowieka jest bardzo wiele zaczynając od grzechów kończąc na chochlikach. Dziś skupimy się na rysie historycznym a o bajkach porozmawiamy innym razem. Musimy uświadomić sobie, że osoby niepełnosprawne intelektualnie to nie tylko dzieci to też osoby dorosłe, które w skutek chorób przewlekłych zaczęły cofać się w rozwoju, seniorzy cierpiąc na demencję starczą.

Upośledzenie umysłowe pierwsza definicja została stworzona przez niemieckiego psychiatrę A. Krepeling użył on nazwy oligofrenia i z definiował on termin ten, jako: grupę złożoną pod względem etnologii, obrazu klinicznego oraz zmian morfologicznych anomalii rozwojowych, którą wspólną podstawą jest patologiczne upośledzenie rozwoju psychicznego


Klasyfikacja, która powstała na tle tej definicji była oparta tylko i wyłącznie na ilorazie inteligencji i wyróżniała trzy stopnie upośledzenia umysłowego:

1. Idiocyzm (iloraz inteligencji 0-19)

2. Imbecylizm(iloraz inteligencji 20-49)

3. Debilizm (iloraz inteligencji 50-59)

 
Zaraz po wojnie w 1959 roku R. Heber zdefiniował niedorozwój umysłowy, jako niższy niż przeciętny ogólny poziom sprawności intelektualnej, który powstaje w okresie rozwojowym i wiąże się ściśle z zaburzeniami przystosowawczymi. Dlatego też terminem niedorozwoju umysłowego obejmuje się te przypadki, które powstały tylko w okresie rozwojowym, nie obejmuje on stanów, które prowadza do głębokiego upośledzenia, ale powstały w późniejszym okresie życia wtedy trudno jest mówić o niedorozwoju - *niby wszystko ładnie pięknie, ale nie do końca, bo definicja nie uwzględnia aspektów np. chorób neurodegeneracyjnych czy też urazów mózgu powodujących zmianę poziomu intelektualnego człowieka.

Dlatego też w 1975 H.J.Grossman opracował definicję oraz klasyfikację pozwalającą ujednolicić niepełnosprawność intelektualną. To istotny niższy niż przeciętny, (co najmniej dwa odchylenia od normy standardowej i średniej) ogólnego poziomu funkcjonowania intelektualnego, któremu towarzyszą zaburzania w zachowaniu podstawowym powstałe w rozwoju do 18 r.ż.

Dzięki tej definicji wyodrębniono 4 stopnie upośledzenia umysłowego (lekki, umiarkowany, znaczny, głęboki), które obowiązują do dziś. Lata 90 XX wieku przyniosły holistyczne oraz bardziej szerokie postrzeganie problemu niepełnosprawności intelektualnej. Zrozumiano, że niepełnosprawność intelektualna oprócz tego, iż określa niedorozwój umysłowy to też określa np. niedorozwój emocjonalny społeczny. Współistnieją ograniczenia np. w samoobsłudze czy korzystania z dóbr społecznych też jest czynnikiem, który istnieje równolegle z upośledzeniem intelektualnym.

Od tego czasu zaprzestania mówienia o upośledzeniu umysłowym/intelektualnym, a zaczęto używać określenia niepełnosprawności intelektualnej.

Literatura :
http://www.edukacja.edux.pl/p-14481-maria-grzegorzewska-kreatorka-pedagogiki.php
Listy do młodego nauczyciela. Cykl 1 (1947)
http://www.znps.up.krakow.pl/wp-content/uploads/2017/10/CZASOPISMO-SCALONE1-6-v.1.pdf

Sort:  

Congratulations @kolorowa.wedzma! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of posts published

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Mnie ta zmiana w kwalifikacji bardzo cieszy! Im bardziej szanujemy innych tym na lepsze nam to wychodzi Jeszcze dwa pokolenia i może znikną określenia typu debil czy kretyn.

Istnieje taka szansa jednak nie zmieni się za wiele jeżeli to ludzie nie zaczną myśleć i uczyc dzieci ze kazdy ma taką samą godność

Powolutku, pomalutku - dlatego napisalem, że 2 pokolenia. Niestety zmian społecznych szybko się nie dokona :/

Coś jest nie tak z linkiem do pierwszej części.

już działa ! Dzięki za czujność