Objawy prawdopodobnych zaburzeń modulacji sensorycznej (podwrażliwość sensoryczna)

in #pl-zdrowie4 years ago (edited)

Podwrażliwość sensoryczna (lub inaczej podreaktywność sensoryczna).
Zachowanie dzieci z tym typem zaburzeń modulacji sensorycznej charakteryzuje się ignorowaniem lub brakiem reakcji na niektóre docierające ze środowiska bodźce sensoryczne. Dzieci podreaktywne albo są wycofane, bierne, apatyczne i trudne do zaangażowania w coś albo są skupione na sobie jakby pochłonięte same sobą.

Tendencja do niezauważania części bodźców skutkuje zachowaniami pasywnymi, apatią i ograniczeniami w nawiązywaniu kontaktów społecznych i eksploracji otoczenia. Wynika to z niezauważania sposobności do podjęcia takich zachowań. Zachowanie tych osób charakteryzuje się niechęcią do angażowania się, unikaniem i wycofaniem z wielu możliwości działania. Ich zachowanie często charakteryzuje się małą elastycznością w dostosowaniu sie do wymagań środowiskowych. Dzieci te wydają sie jakby nie poszukiwały kontaktu, relacji z otoczeniem, osobami, a nawet z bardziej skomplikowanymi, wymagającymi większego zaangażowania zabawkami i grami. Potrzeba szczególnej siły bodźca lub intensywnych zabiegów by zwrócić ich uwagę lub wciągnąć w jakąś aktywność czy interakcję. Niemowlęta mogą wydawać się opóźnione w rozwoju lub będące zwykle bardzo spokojne, ciche nie wymagające zbytnich zabiegów by je uspokajać w ciągu dnia, a więc idealne. Nie stawiają zbyt wielu wyzwań dla rodziców czy opiekunów i uważane są za grzeczne, stąd w niemowlęctwie nie zauważa się u nich problemów. Niemowlęta słabo angażują się w eksploracje otoczenia. Nie zauważają lub słabo reagują na sygnały płynące od rodziców czy opiekunów. U przedszkolaków oprócz powyższych zachowań pogarsza się lub zmniejsza się chęć do słownej komunikacji, dialogowania z opiekunami, wychowawcami. Zabawy i gry są raczej ubogie w nowe pomysły. Mają ograniczony repertuar zabaw czy ich modyfikacji.

Dzieci podreaktywne reagują najczęściej zbyt słabo na poszczególne bodźce. Mają problemy w percepcji. Mogą mieć kłopoty z różnicowaniem bodźców podobnych do siebie ale nie takich samych- w obrębie jednego zmysłu. Są generalnie słabsze motorycznie czy niezgrabne ruchowo. Mogą charakteryzować się problemami w planowaniu motorycznym - a więc dyspraksją w obrębie motoryki dużej, małej i/lub oralnej. Obserwujemy u nich małą elastyczność, zdolność do dostosowania się do zmieniających się warunków w jakiejś grze zwłaszcza zespołowej. Jeśli rodzice są aktywni i angażują dziecko w wiele zadań zmniejsza się problem jeśli jednak rodzice są mało aktywni i dziecko jest nieaktywne problem nasila się z wiekiem.

Istnieje też druga grupa dzieci podreaktywnych, które uciekają w świat fantazji i wyobraźni. Są skupione na sobie i swoim świecie. Mają kłopoty z koncentracją uwagi ale z nieco innych powodów niż dzieci nadreaktywne sensorycznie /nadwrażliwe sensorycznie/. Ich myśli raczej uciekają w świat fantazji i wyobraźni ponieważ bodźce, które docierają z otoczenia są zbyt słabe by przyciągnąć ich uwagę. Wolą "przebywać" w wymyślonym świecie niż stawiać czoła wyzwaniom płynącym z otoczenia. W przedszkolu wolą bawić się samodzielnie we własne scenariusze, zwłaszcza jeśli inne dzieci nie wchodzą w ich fantazje i gdy nie pasują do ich wyobrażeń o sposobie zabawy. Często mają dużą kreatywność w świecie wyobraźni.

**Podreaktywność sensoryczna najczęściej dotyczy systemu dotykowego i prorpioceptywnego ale obserwowana jest również w systemie słuchowym, wzrokowym, przedsionkowym czy węchowym.
**


Autor: Zbigniew Przyrowski


Originally posted on Integracja Sensoryczna na blokchainie. Steem blog powered by DBLOG.

Sort:  

O nareszcie temat podwrażliwości. Długo czekałem :)

I jak pasuje? Do mnie np trochę tak ;p

Posted using Partiko Android

Chętnie poczytałbym o takich "zaburzeniach" u młodzieży i dorosłych.

Congratulations @sensorycznyswiat! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 250 upvotes. Your next target is to reach 500 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

Are you a DrugWars early adopter? Benvenuto in famiglia!
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Bardzo ciekawy temat.
Twój post został podbity głosem @sp-group-up Kurator @julietlucy.

Dziękujemy :)

Hello @sensorycznyswiat! This is a friendly reminder that you can download Partiko today and start earning Steem easier than ever before!

Partiko is a fast and beautiful mobile app for Steem. You can login using your Steem account, browse, post, comment and upvote easily on your phone!

You can even earn up to 3,000 Partiko Points per day, and easily convert them into Steem token!

Download Partiko now using the link below to receive 1000 Points as bonus right away!

https://partiko.app/referral/partiko

Congratulations @sensorycznyswiat! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Congratulations @sensorycznyswiat! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 5000 upvotes. Your next target is to reach 6000 upvotes.

You can view your badges on your board and compare to others on the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @hivebuzz:

Revolution! Revolution!
HiveBuzz - Hive Gamification Experience
Vote for us as a witness to get one more badge and upvotes from us with more power!