Taka sytuacja... odrzuciłem właśnie ofertę współpracy na promocję Instagrama :)

in #polish2 months ago

Ale zaprosiłem pana na Hive :)

2021-05-05 22_30_00-Re_ Współpraca na Instagramie - czcibor360 - WP Poczta.jpg

2021-05-05 22_29_10-WP Poczta.jpg

Sort:  

wszystkie socjale big tech to jeden wielki scam nastawiony wyłącznie na zyski, trudno się dziwić że ludzie biorą z nich przykład

Ciekawe ile ten "ekspert od social mediów" ma followersów na swoich kontach. Podejrzewam, że to Ty mógłbyś udzielać mu rad. ;-)

hehe podejrzewam, że płatni obserwujący od niego to konta z bangladeszu :)

Congratulations @czcibor360! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 4500 upvotes.
Your next target is to reach 4750 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out the last post from @hivebuzz:

False-Positive phishing alert reported by antivirus software
Feedback from the May 1st Hive Power Up Day
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!