Car Aleksander I Romanow w Gabinecie Króla na Zamku Królewskim w Warszawie

in #polish2 months ago

Szukając prac powstałych pod wpływem grotesek z Domu Nerona trafiłem na taki wizerunek cara usiłującego odgrywać rolę króla w Warszawie. Autor potraktował go dość okrutnie. Mały car za wielkim biurkiem w wielkim pokoju. Groteski za to całkiem pokaźne.