Jan Simon, Portret trzech dziewczynek

in #polish3 months ago

Jan Simon pochodził z Leszna, być może kształcił się w Monachium. Rzeczywiście, trudno przyjąć że mógłby osiągnąć tak wysoki poziom bez studiów malarskich w jednym z ważnych ośrodków sztuki europejskiej, w którym mógłby zapoznać się z najlepszymi dziełami powstałymi w kręgu biedermeieru.