Wojciech Stattler, Autoportret

in #polish2 months ago

staau.jpg

Wojciech Stattler, Autoportret, 1874

Stattler miał rysując ten autoportret 74 lata. Rysunek miał być darem dla pisarza Kazimierza Władysława Wójcickiego. Stattler zauważył też, że powstał pięćdziesiąt lat po wystawieniu w Warszawie jego obrazu Kain i Abel nagrodzonego pochwałą Ministerium Oświecenia Królestwa Polskiego, wspomnianego przez Józefa Brodowskiego i Klementynę Tańską w artykułach krytycznych poświęconych wystawie.