Daily Chrzan #27

in #polish3 years ago
PLENG
Codzienna dawka Chrzanu.A daily dose of Chrzan.
Baterii wystarczy na krótko, ale właśnie taką mam historię. Kiedyś po obudzeniu usłyszałam mocny płacz dziecka bardzo blisko. Nie pochodził z zewnątrz. Przestraszyłam się, bo mieszkam sama. Olśnienie przyszło podczas trudności z oddychaniem. Zatkany nos wydaje rozmaite dźwięki. Może to brzmieć jak zawodzący wiatr albo jęk. Obudziłam się, wdychając głośno powietrze i w pół-śnie odebrałam to inaczej. Lubimy sensacyjne wyjaśnienia, ale prawda często jest nudna.I am running out of battery power, but I have a short story. Once, after waking up, I heard a strong cry of a child very close. It wasn't from outside. I got scared because I live alone. I understood during breathing difficulties. A stuffy nose produces a variety of sounds. It can remind a howling wind or a groan. I woke up inhaling air loudly and, half-asleep, perceived it differently. We like sensational explanations, but the truth is often dull.

1.png
Ścigałam tę kaczkę przez godzinę i nie udało się zrobić wyraźnego zdjęcia. 😭️
/ I chased this duck for an hour but couldn't take a clean photo. 😭️