Daily Chrzan #33

in #polish2 years ago
PLENG
Codzienna dawka Chrzanu.A daily dose of Chrzan.
Chodziłam tak wiele, a znalazłam mało. Przykładowo chmurową literę J. Czy tam Z. Albo cyfrę 1. Nieważne. Cały dzień myślałam, o czym napisać, ale przychodzące pomysły były zbyt duże na jeden dzień. Więc pomilczę.I walked so much but found little. Like a cloud‑letter J. Or Z. A digit 1? Never mind. I was wondering all day what to write, but incoming ideas were too large for one day. So I'm silent.

1.png

2.png

3.png

4.png

5.png

Sort:  

A ja widze potworka bez nóg :p

monster.jpg

Ha! 😄️ Jak Pokémon. Mi się kojarzy jeszcze ze statkiem parowym z dużym kominem.

A ta chmura przypomina helikopter 😑

1.png