Finansowe niewolnictwo postępuje

in #polishlast year

Nierząd w ramach nowego (nie)ładu chce nam zafundować kolejne kroki do zniewolenia finansowego. Otóż w ramach nowego wału mają zostać wprowadzone limity na płatności gotówkowe dla konsumentów oraz zmniejszone limity płatności dla rozliczeń między przedsiębiorcami,

bird-on-a-wire-gb410125e7_1920.jpg

Jakie jarzmo finansowe chce nam zafundować POPis?

Od 1 stycznia 2022 r. limit będzie wynosił 20 tys. zł dla konsumentów. Zmianę tę wprowadzono w ustawie z 30 maja 2014 r. o Prawach Konsumentów poprzez dodanie art. 7b o treści: „Konsument jest obowiązany do dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, jeżeli jednorazowa wartość transakcji z przedsiębiorcą, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 20 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji. Nie oznacza to konieczności zapłaty za pomocą terminala płatniczego. Przedsiębiorca w przypadku transakcji powyżej określonego ustawowo limitu będzie musiał podać kupującemu swój numer konta, na który będzie można dokonać zapłaty.

Źródło: firma.rp.pl

Skandal goni skandal a szaleństwu nie ma końca. Nowe limity to kolejny krok w stronę walki z gotówką. Oczywistym powodem dla którego owe limity się wprowadza jest coraz większa inwigilacja i kontrola nad obywatelem. A to wszystko pod przykrywką walki z korupcją!

W tym miejscu warto przypomnieć sytuację konwoju wolności z kanady gdzie rząd zablokował zbiórkę dokonaną przez obywateli na wsparcie tej inicjatywy. To właśnie do tego dążą ci którzy wspierają idee bezgotówkowego społeczeństwa. Chodzi o możliwość blokowania opozycji na najbardziej podstawowym poziomie. Nie sposób bowiem zamknąć komuś usta w pełni cenzurą, jeśli pozbawimy go jednak środków na działanie i/lub odmówimy możliwości płacenia, zasadniczo wyłączamy jego możliwości do funkcjonowania w społeczeństwie.

Ofiarą popisów POPisu padają też po raz kolejny przedsiębiorcy których zdolność jednorazowej płatności gotówką ma zostać obniżona jeszcze radykalniej bo aż do 8000 zł. Wcześniej limit ten wynosił 15.