You are viewing a single comment's thread from:

RE: Na dobry humor po całym dniu

in #polish10 months ago

alez chcę czytać ale jak trafiam na mowę nienawiści i posty słabej jakości to przeciez musze reagować prawda?

Niedawno podobne posty od @kalikalejawp oraz @czcibor360 również zostały pozbawione nagrody z podobnych powodów więc o co się burzysz?. uważam Że twój content niczym nie odstaje od słabej jakości tamtych dwóch pozostałych, jest tu zaledwie jedno zdanie od ciebie samego. Wręcz jest dużo bardziej karygodny ponieważ nawołujesz do nienawiści na tle światopoglądowym medycznym. A także wyśmiewasz się z prześladowanych ludzi. Dlatego nawołuję po prostu o usunięcie nagrody za tą treśc ponieważ jest to sprawiedliwe.

Żadne treści nawołujące do nienawiści lub wyśmiewające się z czyjegoś nieszczęścia nie powinny być promowane.