Co jest fajnego w kontraktach terminowych na BTC ?

in #polish3 years ago

Bitcoin okazał się w ostatnim czasie świetnym narzędziem do zarobku. Dzięki dużym wachaniom wartości przykuł on uwagę większych instytucji i licznych traderów, inwestorów. Niestety przez to sen jego twórcy o utworzeniu następcy gotówki wydaje się coraz bardziej odległy, gdyż waluta ta powoli ewoluuje w rodzaj instrumentu typowo spekulacyjnego, dziwnego kuzyna forexa albo rynku akcji. Co dziwne duża część altcoinów, które wprowadziły mnóstwo różnego rodzaju usprawnień technologicznych do protołów blockchaina, nawet nie może marzyć, o tak dużej atencji i wycenie jak BTC, chociaż rolę płatniczą spełniałyby o wiele lepiej.

Wydaję mi się, że BTC pełni obecnie rolę wskaźnika zaufania społecznego do branży krypto, ewentualnie wskaźnika rozczarowania stanem obecnie nas otaczającego zgniłego systemu finansowego, który zdziera z ludzi pieniądze inflacją i straszy niskim oprocentowaniem lokat bankowych.

image.png

Jako, że BTC coraz bardziej przypomina instrument typowo giełdowy jest on wykorzystywany, wraz z niektórymi innymi kryptotwalutami, w ramach rozwiązań mechanizmów giełd. Umożliwiają one wyjątkowo elastyczne dopasowywanie przewidywań klienta do różnych systemów transakcyjnych gwarantujących określony zarobek przy określonym stopniu ryzyka zachowaniu kursu. Jednym z takich mechanizmów giełdowych, które mam na myśli, jest rynek kontraktów terminowych.

Co to jest kontrakt terminowy ?

Kontrakt terminowy to inaczej mówiąc zobowiązanie do kupna lub sprzedaży czegoś po ściśle określonej cenie, w ściśle określonym czasie. Jest to tzw. instrument pochodny, oznacza to, że jego wartość jest silnie zależna od wartości instrumentu bazowego (w tym przypadku BTC), na którym się opiera.

Każdy kontrakt terminowy posiada termin wygaśnięcia, to znaczy, że zgodnie z kontraktem muszą nastąpić przewidziane w nim transakcje kupna, sprzedaży, w określonym czasie (zazwyczaj są to stałe i cykliczne okresy rozliczeniowe), zazwyczaj rozliczane w sposób gotówkowy. Gotówkowy sposób rozliczenia kontraktu polega na tym, że jest obliczana różnica pomiędzy obecnym kursem danego dobra, a wartością ujętą w kontrakcie, wyliczona nierówność jest regulowana za pomocą transakcji gotówkowych.

  • Jeśli cena w kontrakcie jest wyższa od obecnego kursu to kupiec kontraktu przelewa tą różnicę na konto wystawiającego kontrakt.
  • Jeśli cena w kontrakcie jest niższa od obecnego kursu to wystawiający kontrakt przelewa tą różnicę na konto kupującego kontrakt.

Dlaczego to jest fajne ?

pozycje krótkie

W grze na giełdzie wyróżnia się 2 rodzaje pozycji:

  • długą: kup -> poczekaj aż cena wzrośnie -> sprzedaj z zyskiem
  • krótką: pożycz/wynajmij -> sprzedaj -> poczekaj aż cena spadnie -> odkup z zyskiem -> oddaj

W przypadku kontraktów terminowych zajęcie pozycji krótkiej jest równoznaczne z wystawieniem kontraktu po aktualnej cenie, w efekcie czego, w momencie spadku cen, sprzedajesz coś po cenie wcześniejszej, wyższej, co gwarantuje ci zysk.

Lewarowanie

W handlu kontraktami terminowymi możliwość stosowania dźwigni jest czymś powszechnym, pozwala w zależności od upodobania zwiększać lub zmniejszać wielkość podejmowanego ryzyka i spodziewanych zysków

Co to jest dźwignia ?

Dźwignia oferuje granie na rynku większą kwotą niż się faktycznie wpłaciło, dodatkowe fundusze są pożyczane od giełdy/maklera i zwracane w momencie zamknięcia pozycji, bądź utraty wkładu własnego w użytkowanej kwocie w wyniku niepomyślnego ruchu kursu.

Przykład:

masz 100 PLN wkładu własnego i bierzesz dźwignie x10, w efekcie czego operujesz kwotą 1000PLN

w momencie wzrostu kursu o 5% i zamknięcia pozycji długiej lub spadku kursu o 5% i zamknięcia pozycji krótkiej
zyskujesz 1000 * 0,05 = 50 (minus prowizje)

jednak w przypadku ruchu kursu w drugą stronę o 10% następuje sytuacja:
1000 * 0,1 = 100 czyli dokładna równowartość twojego wkładu
w tym momencie, albo następuje zwiększenie wkładu własnego w dźwignie, albo wymuszone zamknięcie pozycji, gdyż pożyczkodawca mógłby ponieść stratę gdyby kurs kontynuował niekorzystny kierunek ruchu.

image.png

Sort:  

Congratulations @kraken14! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 10 comments. Your next target is to reach 50 comments.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP