Mamy dzisiaj małą rocznicę

in #polish2 years ago

Dzień jak co dzień, aż tu nagle człowiek dowiaduje się, że to tego dnia 13 lat temu wszystko się zaczęło: https://bithub.pl/wiadomosci/13-lecie-bialej-ksiegi-bitcoina/

Dokładnie 13 lat temu został opublikowany manifest Satoshi Nakamoto i świat zobaczył wizje blockchaina jako części składowej Bitcoina. Nikt się wtedy nie spodziewał, że to zapoczątkuje powstanie dziesiątek projektów i platform wycenianych na miliardy oraz zbuduje koncepcje web 3.0. A dzisiaj pisze posty na blockchainie na czymś zupełnie odciętym od bitcoina.

image.png

Sort:  

Congratulations @kraken14! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 900 upvotes.
Your next target is to reach 1000 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out the last post from @hivebuzz:

Hive Power Up Day - November 1st 2021 - Hive Power Delegation
Bee ready for the 2nd Hive Power Up Month challenge!
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!