Przygody hodowcy / Breeder adventure #3 (Feeding) [PL/ENG]

in #polishlast year

IMG_20220406_212615.jpg

PL
ENG
Zwiększyłem częstotliwość karmienia ptaszników, żeby trochę przyspieszyć ich wzrost. Ostatnio wiele pająków zaczęło linieć, ale nie jestem pewny, czy to efekt tej zmiany, czy zbieg okoliczności. I increased the frequency of feeding tarantulas, to speed up their growth. Recently many spiders started to molt, but I'm not sure, if this is the effect of this change or coincindence.

IMG_20220406_181827.jpg

Tak wygląda w miarę świeża wylinka (skóra zrzucona przez pająka) This is what a relatively new molt looks like (skin shed by a spider)

IMG_20220330_133834.jpg

IMG_20220330_135904.jpg

IMG_20220406_184135.jpg

Udało mi się zrobić zdjęcie karaczana (używam ich jako pokarmu dla ptaszników) kilka sekund po wylince. Gdy widziałem tak jasną sztuke po raz pierwszy myślałem, że natrafiłem na albinosa. I was able to take a picture of cockroach (which I use as food for spiders) a few seconds after his molt. When I saw that bright entity for the first time, I thought that I found an albino.
Sort:  

Fascinating Insects community
tag: hive-101587

Mój kolega miał kiedyś to samo hobby co Ty błee 😜 przez to kilkanaście lat temu w sylwestra u niego zostałem spojony alkoholem do nieprzytomności, związany taśmą zbrojeniową a na mojej głowie dla fotografii roku został wyeksponowany tzw. "kęndzior" (Ptasznik kędzierzawy) 😅 to były czasy 🤣

Congratulations @kraken14! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You received more than 1000 upvotes.
Your next target is to reach 1250 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!