WIEŚCI Z INFLANT. Polska szkoła w Krasławiu do zamknięcia?

in #polish7 months ago

W czwartek, 23 lutego, Rada Miejska w Krasławiu (łot. Krāslava) podjęła decyzję o zamknięciu polskiej szkoły podstawowej im. hr. Platerów. Powodem jest zbyt mała liczba uczniów (od czterech lat jest ich mniej niż 50), co powoduje straty i konieczność dokładania przez samorząd kwoty rzędu 150-170 tys. euro.

Polska szkoła w Krasławiu działa od 1991 roku. Warto zaznaczyć, że wieści o jej zamknięciu wracają co jakiś czas jak bumerang i wciąż jest szansa, że tak jak w poprzednich latach uda się wynegocjować warunki utrzymania szkoły.

Sort:  

Yay! 🤗
Your content has been boosted with Ecency Points, by @hallmann.
Use Ecency daily to boost your growth on platform!

Support Ecency
Vote for new Proposal
Delegate HP and earn more