WIEŚCI Z INFLANT. Reportaż o polskich śladach na Łotwie

in #polish7 months ago

Pod koniec lutego w Telewizji Trwam miał swoją premierę reportaż "Polskie ślady na Łotwie".

Autorzy zabierają nas na wschód tego kraju, do Łatgalii, gdzie oddają głos przede wszystkim mieszkającym tam Polakom, pokazują najważniejsze miejsca związane z Polską oraz poruszają kilka innych interesujących wątków min. dotyczących edukacji w tamtejszych polskich szkołach.

Duża dawka pięknej historii wymieszanej z teraźniejszością.

Sort:  

Congratulations @kresykresow! You received a personal badge!

Happy Hive Birthday! You are on the Hive blockchain for 4 years!

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking

Check out our last posts:

Our Hive Power Delegations to the March PUM Winners
Feedback from the April Hive Power Up Day
Hive Power Up Month Challenge - March 2023 Winners List
The Hive Gamification Proposal
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!