You are viewing a single comment's thread from:

RE: W matematycznym lasku

in #polish2 years ago

o Panie, ale my żyjemy w anglojęzycznym kraju, a Młody to się w ogóle już tu urodził.
także to żadna zasługa, angielski mu się wcina w każde zdanie.
mamy raczej problem odwrotny! walczymy jak lwy o ocalenie polskiego!
taka jest smutna prawda :(

Sort:  

O kurczę, to nie wiedziałem. Podziwiam, że podtrzymujecie ojczysty język w rodzinnym domu! Pięknie 😊