You are viewing a single comment's thread from:

RE: Własna firma prowadzona z domu - propozycje i porady

in #polish3 years ago

Konstruktywną oczywiście :D
Dziękuję bardzo!
Witam również! czuję że tutaj będę spędzał godziny dziennie - zapowiada się bardzo ciekawie! 😁
Niemniej jednak jeśli czegoś w poście brakuje, to chętnie przyjmę to do informacji i zamieszczę dopełnienie w kolejnym poście. Pozdrawiam :D