You are viewing a single comment's thread from:

RE: Piękna strona życia. „Moje własne dzieło”- Tematygodnia.

in #polish4 years ago

Hah!

Właśnie o takich osobach jak Ty pisałam w swoim poście. Jako manualno-artystyczne beztalencie bardzo podziwiam! Jesli chodzi o pokój to gdybym tylko potrafiła coś takiego zrobić na swojej ściane to myslę, że mój w wieku nastu lat wyglądałby podobnie!

Sort:  

Dziękuję :D wszystkie koleżanki w szkole średniej mi zazdrościły :D