Cykoria podróżnik

in #polish8 months ago

Kilka dni temu, gdy jechaliśmy samochodem, żona zapytała mnie co to za niebieskie kwiaty rosnące przy drodze. Nie wiedziałem, ale skojarzyłem, że właśnie zbliżał się Dzień Pamięci Ofiar rzezi wołyńskiej, którego symbolem są niebieskie kwiaty lnu.

Zatrzymałem się później przy drodze, zrobiłem zdjęcie i sprawdziłem w internecie: to jednak nie był len, lecz cykoria podróżnik, roślina powszechna i o szerokim wachlarzu zastosowań.

received_366632362219501.jpeg

Wierzenia i legendy

W dawnych wiekach roślina ta służyła jako ziele magiczne – namaszczano się sokiem ziela z cykorii w celu zdobycia zaszczytów i przyjaciół.
Kolberg wspominał, że kwitnąca cykoria zatknięta w strzechę chaty chroni przed epidemiami.
Jedna z legend głosi, że dawno temu pewna dziewczyna straciła ukochanego. Z rozpaczy i tęsknoty za młodzieńcem tak bardzo płakała pochylona nad polnym kwiatem, aż jego płatki zabarwiły się na błękitny kolor - dokładnie taki sam, jaki miały jej oczy. Kwiatkiem tym była cykoria podróżnik.
W niemieckiej baśni można przeczytać, że rosnące przy drodze białe okazy cykorii to złoczyńcy i bandyci uciekający przed sprawiedliwością. Niebieskie kwiaty świadczyły o niewinności lub fałszywym oskarżeniu.
Pastuszkowie używali kwiatków cykorii do wróżenia – sprawdzali siłę uczuć. Chłopiec obierał jeden kwia­tuszek, dziewczyna drugi i rzucali oba do mrowiska. Bardziej kochała ta osoba, której kwiatek poczerwieniał wcześniej.

Źródło:
https://www.z-pogranicza.pl/2019/10/m-slazyk-tajemniczy-swiat-lokalnych_9.html?m=1

Sort:  

Congratulations @stafhalr! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You made more than 50 comments.
Your next target is to reach 100 comments.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!