You are viewing a single comment's thread from:

RE: Nowy chat polskiej społeczności

in #polish3 years ago

Byłem kiedyś na steemit.chat ale jakoś szybko stamtąd prysnąłem, w tamtym roku bardzo polubiłem discord i wydaje mi się że przejście polskiej społeczności na niego było dobrym posunięciem.