Stats - czyli garść statystyk podczas trwania XVII edycji rozgrywki

in #poprzeczka8 months ago (edited)

Trwa właśnie XVII edycja naszej rywalizacji. Znamy już zwycięzcę (@merthin) poprzedniej edycji. Jeśli chcecie to przeżyć jeszcze raz to:


If you don't understand what I wrote use this link.


Czas na wspomniane statystyki. Nie będzie ich wiele. Spisałem wyniki wzorując się na tym co pamiętam ze starych Encyklopedii PWN z hasła "Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej" gdzie była tabela z medalistami tej imprezy.

Nasza @poprzeczka też ma taką tabelę:

Jak widać laureatami poprzeczki byli @merthin, @deepresearch, @ilodz24hd, @matthew1, @browery, @cezary-io oraz @manuvert. To aż 26% uczestników, czyli można powiedzieć, że co czwarty grający z nami zna już smak zwycięstwa.

Mamy też klasyfikację medalową:

Do pierwszej trójki w klasyfikacji dochodziło 41% uczestników.

Sort:  

Thanks for the stats! I don't know why, but I like stats !lolz
Have a great day y'all, !ALIVE

Why did Stalin only write in lowercase?
Because he hated capitalism.

Credit: reddit
@poprzeczka, I sent you an $LOLZ on behalf of @manuvert

Delegate Hive Tokens to Farm $LOLZ and earn 110% Rewards. Learn more.
(2/6)

chyba mam za dużo trzecich miejsc. Obecna edycja to #17, a wg drugiej tabelki mam 18 miejsc na podium. Mój bilans to 8-5-2
!ALIVE

@poprzeczka! You Are Alive so I just staked 0.1 $ALIVE to your account on behalf of @merthin. (1/10)

The tip has been paid for by the We Are Alive Tribe through the earnings on @alive.chat, feel free to swing by our daily chat any time you want.

O rzeczywiście! Błąd przy przepisywaniu. Spadasz w klasyfikacji na pierwsze miejsce :)

Congratulations @poprzeczka! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You received more than 250 HP as payout for your posts, comments and curation.
Your next payout target is 500 HP.
The unit is Hive Power equivalent because post and comment rewards can be split into HP and HBD

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out the last post from @hivebuzz:

LEO Power Up Day - October 15, 2022
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!