Chicken offal and baby 🌽🐤

in #qurator5 months ago

Have you ever eaten chicken offal? This dish is delicious and easy to combine with vegetables or tubers. You shouldn't waste offal in an animal because they are really delicious. You can sauté them with any vegetable, they're full of protein, zinc, and iron.

729D0C64-E010-4CE2-82FD-78558C2EAFBF.jpeg

English (E)Vietnamese (V)
Ingredient:Thành phần
- Young cornNgô ngọt
- Chicken offalNội tạng gà
- ScallionHành lá
- CarrotCà rốt
- Cooking oil, salt, seasoning, MSGDầu ăn, muối, hạt nêm, bột ngọt

00E1241A-7B1A-4DB7-95ED-7A12F6B33A76.jpeg

English (E)Vietnamese (V)
1. Cut young corn into 2 halves, for large young corn you need to cut into 4 parts, remove corn silk and wash. Peel and cut the carrots into beautiful flower shapes. Chicken offal is commonly used in all Vietnamese dishes and it is one of my family's favorite dishes. Chicken organs include: chicken gizzards, chicken hearts, chicken liver, chicken intestines, I usually kill chickens then save their organs for stir-fried dishes. Chicken offal can be stir-fried with many different vegetables such as broccoli, cauliflower, long beans, bean sprouts, kohlrabi, potatoes, carrots, etc. It will take you a long time to clean the chicken organs, you need to use salt to rub the chicken gizzards and chicken intestines, then cut the chicken offal into bite-sized pieces.Cắt ngô non thành 2 nửa, đối với ngô non to bạn cần cắt làm 4 phần, bỏ râu ngô và rửa sạch. Gọt vỏ rồi cắt cà rốt thành những hình bông hoa đẹp. Nội tạng gà được dùng phổ biến trong các món ăn Việt Nam và nó là một trong những món ăn khoái khẩu của gia đình mình. Nội tạng gà gồm có: mề gà, lòng gà, gan gà, ruột gà, mình thường thịt gà sau đó để dành nội tạng cho các món xào. Nội tạng gà có thể xào với nhiều loại rau củ khác nhau như súp lơ xanh, súp lơ, đậu đỗ, giá đỗ, su su, su hào, khoai tây, cà rốt,… Bạn sẽ mất nhiều thời gian để làm sạch nội tạng gà, bạn cần sử dụng muối để xát mề gà và ruột gà, sau đó thái nội tạng gà thành từng miếng vừa ăn.

B95F881C-A1AE-4B72-A165-79DC55DA3D78.jpeg

CC56250C-5B47-4A42-BA83-D70770581CA5.jpeg

English (E)Vietnamese (V)
2. In a pan, add cooking oil, saute the offal for about 3 minutes until they turn brown, season to taste. Transfer to a plate, set aside. In the same pan, sauté the baby corn and add water until the baby corn is tender (saute about 4-5 minutes), season to taste. Mix the chicken offal with the baby corn and carrots, turn off the heat and add the scallions.Cho dầu ăn vào chảo, cho nội tạng vào xào khoảng 3 phút cho đến khi chuyển sang màu nâu, nêm gia vị vừa ăn. Chuyển ra đĩa, để riêng. Trong cùng chảo, bạn cho ngô non vào xào và thêm nước đến khi ngô chín mềm (xào khoảng 4-5 phút), nêm gia vị cho vừa ăn. Trộn nội tạng gà với ngô non và cà rốt, tắt bếp và cho hành lá vào.

D8449EED-124D-4ED2-A495-7CA7750BBE6B.jpeg

CA980EB3-DD13-40E5-BC2E-6175C9200678.jpeg

DD7F9BB7-7DA0-4F2A-AE58-23386D3B2F88.jpeg
I have seen some leftover minced meat in the fridge and have poured it into a stir fry with this dish.

This post is 100% written by me, and the pictures are taken by me with my phone. Hope you enjoyed my post, thank you for reading my post. Please share with me your comment under my post. Have a good day.❤️💛💙💚💖

Sort:  

Congratulations @anfood! You received a personal badge!

Happy Hive Birthday! You are on the Hive blockchain for 4 years!

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking

Check out the last post from @hivebuzz:

The Hive Gamification Proposal for 2022
Saint-Nicholas challenge for well-behaved girls and boys
Feedback from the December 1st Hive Power Up Day