Podsumowanie sezonu w SM

in #spt3 years ago (edited)

Wczoraj zakończył się kolejny sezon w Splinterlands. Przez wakacje miałem mało czasu na grę i wchodziłem tylko aby zrobić questa i to nie codziennie, ale w miarę możliwości regularnie. Ciągle oscyluję w granicach ligi Gold. Ciężko mi się przebić wyżej bez inwestycji, bo moi Summonerzy są na 5 poziomie, tylko zielony na 6. Brakuje mi bardzo Seleni, chociaż teraz w grze dużo zmienia umiejętność obniżania łuków :) W tym sezonie mam ambicje przebić się co najmniej do ligi Diamond, bo mam więcej czasu na grę.
Mój sezon zaczął się w Silver I, ale już jestem w Gold III. Ciężko mi się gra w lidze Silver, gdyż brakuje wielu umiejętności, które mają moje karty w Gold.
Karty za sezon się średnio udały, co widać na screenie poniżej:
2019-10-02 (1).png

Mała rekompensata za to po wczorajszym queście :D
2019-10-02 (3).png

Legenda + złota Javelin + obniżanie łuków to już zadowalająca nagroda :D
Bardzo użyteczną jak zauważyłem kartą stał się kurczak za 0 many. Jest świetną zapchajdziurą do zebrania pierwszego ciosu na tanka, albo od Sneaka :D

Kupiłem również 4 orby za DEC uzbierany podczas sezonu:
Bez tytułu.png

Jedynie złoty Armorsmith ciekawy, reszta trochę lipa, no ale cóż.
Za godzinę kolejny quest i liczę na coś lepszego :D

Pozdrawiam i szczęścia w kartach :)

Sort:  

Congratulations @kargul09! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 100 as payout for your posts. Your next target is to reach a total payout of 250

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!