З легенд України про зірки.

in #star4 months ago


На фото поштова марка від УКРПОШТИ
З легенд України про зірки
З давніх-давен у народі існує повір'я, що нібито у шкірного є своя зірка на небі. Живе людина — зірка світитиме, а як помирає — на Землю падає і гасне. Згідно з віруванням, у момент смерті гасне або падає з неба зірка.
Сонце стоїть над землею, сонце — то обличчя Бога,
;Рай - місце де сидить Бог, та душі, що собі рай заслужили. Сонце було спочатку дуже велике. Відколи люди з’явилися, від того часу воно зменшується, бо як чоловік на­родиться, то відривається шматок від сонця йому на зірку; а як чоловік умирає, то його зірка гасне й падає;
Якщо померлий був праведний, то його зірка повертається назад до сонця,а як ні — то падає у світ. Із таких зірок неправедних людей і
з ’явився місяць. Часом падає багато зірок — це означає, що десь на світі хтось великий помер.
О.Я Шейніна
Міфи та легенди українців.

Sort:  

Congratulations @solides! You have completed the following achievement on the Hive blockchain And have been rewarded with New badge(s)

You distributed more than 800 upvotes.
Your next target is to reach 900 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Check out our last posts:

Our Hive Power Delegations to the May PUM Winners
Feedback from the June Hive Power Up Day
Hive Power Up Month Challenge - May 2023 Winners List