ปลายฝนต้นหนาว/something in the rain

in #thailast month

IMG_20200924_181358.jpg

IMG_20200924_181321.jpg

สวัสดีค่ะ เพื่อนๆทุกๆคน ช่วงนี้ก่อเลี่มเข้าสู่ปลายฝนต้นหนาวกันแล้วน่ะค่ะ บอกได้คำเดี่ยวว่า ปลายฝน.... ต้นหนาว.... จริงเลย ดูวันนี้ชิ ท้องฟ้ามืดครื้มมากๆ เหมือนกำลังจะบอกว่า นี้จะเป็นสายฝนงวดสุดท้ายของ รดูนี้แล้วน่ะ ยังไงก่อโค้งสุดท้ายแล้ว ให้พวกเราชาวฝนได้ตกลงมา อย่างเต็มที่ชะหน่อย และ แล้วฝนก่อตกค่ะ ตกหนักมาก เหมือนพายุพัดกะนำเลย แต่ก่อแอบดีใจที่มันมั้ยมี มีแค่ฝนตกลงมาเท่านั้น และ แล้ววันนี้ก่อเลยมั้นได้ออกไปไหนเลย เวลาฝนตกแล้วมันมั้ยยากจะทำอะไร ก่อนั่งๆนอนๆเล่นเน็ดอยู่ที่บ้านนี้และ,
ท่องฟ้ามืดครี้มในตกชุดให่ยแบบนี้ ก่อดีใจกลับชาวกะเสดตะกอนเขาเนาะ บ้างคนก่ออยากให้ฝนตกมันก่อตกลงมาให้สมใจแล้วน่ะ, แต่บ้างพื้นที่กลับน้ำถ้วมชะงั้น ฝนตกแบบนี้ เหมือนไปช้ำเตีมเขาเลย คิดแล้วก่อเป็นเรื่องที่หน้าเส้ามากๆ ท้องฟ้าทำมั้ย ๆ เป็นใจชะเลยตอนอยากให้ตกมันก่อมั้ยตก แต่ตอนยาม มั้ยอย่าวให้ตกหะน่ะ ตกลงมารวบเดีายวเลย หลายๆวัน นร้ละน่ะที่เขาพูดว่า คนเรานั้น มั้ยอาด ฝืนชะตาและลิขิดไปได้ กดแห่ง ธรรมชาติก่อเช่นกัน มั้ยมีใครสามาด ให้มันเกีดได้หลอก แต่จงเชื่อน่ะค่ะ ว่าภ้าเราป้องกัน และ ร่วมไม้ร่วมมื้อกัน ทุกอย่างมันจะดีขื้นเอง มั้ยดีขื้นมาก แต่อย่างน้อยก่อพอบันเทาลงได้บางค่ะ. เรามาร่วมด้วยช่วยกันผ่านผ่าอุปะสักไปด้วยกันเนาะ สำลับวันนี้ลาไปแล้วค่ะ แล้วเจอกันพุ่งนี้ ขอบคุณค่ะ.
Thank you for support, up-vote and follow me @chanmaly
HIVE BLOG