เราเป็นคนดี We are good person

in #thai4 years ago

หากมีคนมาด่าหรือว่าเรา เราไม่ต้องไปโต้ตอบหรือต่อว่าเขา ไม่ใช่เพราะเขาเป็นคนดีหรือไม่ดีเเต่เป็นเพราะเราเป็นคนดี!!!


![image]()
I saw, this article from my eyes and keep to my thoughts, We have to think that it really has almost all the truth. Depends on who can perform, this article explains that actually, in everyday life that we have to do activities, it has people who like and don't like us. But if someone like to speak or curse us, there is no need for us to interact or argue at that time. Actually, we will not have to spend attention to them even if what they says is Correct or wrong. The truth, everything depends on us. Saying that if the person who told the story was a good thing, we listen to it. It is normal to be happy when someone say something good to us. And we will think they is a good person But on the other things , if those people don't speak well Insulting our hearts and not accepting them, the mind is suffering He's not good. Why speak to curse us ... All that is true, all depends on our mind. They will be good or bad, not dependent on them. But the truth dependent is yourself , that is the answer !!!
เราบทความประโยคนี้ที่เราเห็นผ่านตาเเต่ไม่ได้ผ่านไป เราได้กลับมาฉุกคิดว่าจริงๆเเล้วประโยคนี้มันมีความจริงเกือบจะทั้งหมด ขึ้นอยู่กับว่าใครจะปฎิบัติได้ จากเนื้อหาขอบทความนี้อธิบายได้ว่า จริงๆเเล้วในขีวิตประจำวันที่เราต้องดำเนินทำกิจกรรมต่างๆมันก็มีทั้งคนที่ชอบเเละไม่ชอบเราทั้งนั้น เเต่ถ้าหากมีใครมาพูดหรือมาด่าเราต่อหน้าก็ไม่มีเหตุจำเป็นที่เราจะต้องไปโต้ตอบหรือโต้เถียงในขณะนั้นจริงๆเเล้วเราเเทบจะไม่ต้องสนใจด้วยซ้ำว่าส่ิงที่เขาพูดนั้นเป็นความถูกต้องหรือความผิด ความจริงเเล้วทุกอย่างขึ้นอยู่กับเรา เเน่นอนว่าหากสิ่งที่คนเล่านั้นพูดเป็นส่ิงที่ดีเราคนฟังด้วยนั้นก็ย่อมดีใจเป็นธรรมดาเมื่อมีคนมาพูดมาชมเรา เเละเราก็จะคิดว่าเขาเป็นคนดี เเต่ในทางกลับกันหากคนเหล่านั้นมาพูดไม่ดี ด่าทอเเละใจเราไม่ยอมรับด้วยนั้นจิตก็ย่อมเป็นทุกข์คิดเเละตั้งคำถามมากมายว่าทำไม่เขาเป็นคนเลว เขาไม่ดีมาพูดมาด่าเราทำไม...ทั้งที่จริงเเล้วทั้งหมดทั้งมวลขึ้นอยู่กับใจของเรา เขาจะเป็นคนดีหรือไม่ดีไม่ได้ขึ้นอยู่กับเขา เเต่เราเป็นคนดีเเค่นั้นคือคำตอบ!!!
Sort:  

Thanks for using eSteem!
Your post has been voted as a part of eSteem encouragement program. Keep up the good work! Install Android, iOS Mobile app or Windows, Mac, Linux Surfer app, if you haven't already!
Learn more: https://esteem.app
Join our discord: https://discord.gg/8eHupPq