Cointurk Projesi Kapsamında GOBABA’lı oldum [CPXTurk&Gobaba Projesi]

in #tr3 years ago (edited)

Merhaba sevgili arkadaşlar,

Kusadası ekibinin öncülüğünde Steemit platformunda başta Türk kullanıcılar olmak üzere; birçok kullanıcının kazanç sağlayabileceği projeler devam etmektedir. O projelerden biri de Gobaba Sitesine Üye Ol 5 Dolar Kazan projesidir.

Bu postu da Cointurk projesinin GOBABA üyeliğini gerçekleştirdiğimi göstermek için hazırlıyorum:

Steem'in TL olarak karşılık bulduğu tek platform olan GOBABA sitesine üyeliğimi, bu link ile gerçekleştirdim. Steem almak ve steemit ekosistemine yatırmak artık daha kolay. Böylelikle, en azından işler daha kolaylaştı. TL ile Bitcoin alıp bunu yabancı borsalara yönlendirip oradan da steem almak yerine direk TL ile steem alabilecek durumda olacağız.

go -2.png

st aralık.png

Kayıt için kullandığım mail adresim: [email protected]

gobab5.png

Teşekkürler @kusadasi, teşekkürler @gobaba

st aralık.png

hakan.png


follow @agememnon

Sort:  

This post has received a 1.04 % upvote from @drotto thanks to: @agememnon.

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by agememnon from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.