Sort:  

@salihacinar03
Bu aralar steemit tr topluluğunda piyasada kimse kalmadı. Bu yüzden düşük oy alıyor olabilirsiniz. Yorum yaparak da upvote alabilirsiniz. #food tagini mutlaka kullanın. Ayrıca birsüre burada çevre yapmaniz gerekir,yani size çok taniyan olursa daha fazla oy alabilirsiniz. Zaman ve sabır. 😉

Posted using Partiko Android

Çok teşekkür ederim sizde bilgi ve cesaret vermeseniz ben devam edemezdim allah razı olsun sizden 😊🙋

Congratulations @salihacinar03! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 1000 upvotes. Your next target is to reach 1250 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!