You are viewing a single comment's thread from:

RE: Dördüncü Dünya İsimli Kitabım

in #trlast year

Tebrik ederim, yeni kitabınız sevindirici bir haber oldu. Steemit'te yayınlanmış öykülerden olması da ayrı bir güzellik. :) Hayırlı olsun. 👍👏

Sort:  

Teşekkürler. Epey bir yazınsal malzeme biriktirmemi sağladı Steemit'teki tempom.