Чотири роки тому у цей день я працював на такому прекрасному заході.

in #ua2 months ago (edited)

Ох і не простий тоді був цей захід.
Багато різного й дуже відповідального відбувалося вночі з генеральною репетицією зі страшним морозом на вулиці. А зранку вже треба було прямувати до сцени, бо захід масштабний та потребував контролю й уважності.
Все відбулося для глядача й замовників на вищому рівні. Є у нас певні спогади про деяких безвідповідальних осіб з якими співпраця вже ніколи не буде продовжена. Тоді ми того безвідповідального найнятого працівника не допустили до виконання обов'язків та залишили без оплати праці. Приємно згадувати ті часи, коли була робота й було відносно мирно в Україні. Війна почалася у 2014 році, та відбувалася на східних областях України в Донецькій та Луганській. Зараз з 20 лютого 2022 року, росія продовжила свій наступ на інші області, але ми сильні вистояли тоді вистоїмо зараз і переможемо ворога!

photo_2023-01-22_00-07-04.jpg

photo_2023-01-22_00-07-07.jpg

photo_2023-01-22_00-07-06.jpg

photo_2023-01-22_00-07-05.jpg

photo_2023-01-22_00-07-03.jpg

Sort:  

Congratulations @oleksii.tkachuk! You have completed the following achievement on the Hive blockchain And have been rewarded with New badge(s)

You have been a buzzy bee and published a post every day of the week.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out our last posts:

The Hive Gamification Proposal
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!