KonTiX (58)Hivebuzz level badge

Taki dzieciak, co próbuje coś tworzyć / A kid who tries to create something

Gdańsk, Polska youtube.com/channel/UCuKoBY1fjBewva046YfLKcQ Joined December 2017 Active 5 years ago